Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 729 991 €
Annetajatelt 3 355 542 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit - koos oleme tugevamad

Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit - koos oleme tugevamad

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 413.10 €
89 annetust
17 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit (ESMÜL) koondab läbi seitsme kohaliku patsientide organisatsiooni sclerosis multiplex’iga (SM) inimesi, nende lähedasi, tugiisikuid, toetajaliikmeid ja professionaale.
ESMÜL asutati 1990. aastal ning on kandnud olulisi rolle sclerosis multiplexi arenguloos.

Täna kuulub Liidu liikmeskonda 7 kohalikku ühingut, milledes kokku pea 400 liiget. See teeb umbes kolmandiku hinnangulisest patsientide hulgast Eestis.

Meie ühingul on neli põhisuunda. Tegeleme 1.teavitustööga, avaldame artikleid, osaleme rahvusvahelise SM päeva tähistamises ja panustame igakülgselt teadlikkuse kasvatamisse SM patsientide endi seas ja ka ühiskonnas. Tegeleme 2.SM patsientide ja nende lähedaste toetamisega. Näiteks tuleme kord aastas kokku suveseminarile, kus räägime viimastest valdkonna uudistest, võimalik on osaleda töötubades ja veeta mõnusalt aega teiste omasuguste seas. Pakume 3.koolitusi kohalike ühingute juhtide võimestamiseks. MTÜ juhtimine nõuab aega ja oskusi ning see toimub vabatahtlikkuse alusel. Juhtide võimestamiseks korraldame vähemalt 1xaastas koolituse. 4.Teeme koostööd rahvusvahelisel tasandil. MTÜ ESMÜL on Maailma SM Föderatsiooni ja Euroopa SM Platvormi liige, mille raames saame kaasa rääkida ning näha mismoodi mujal SM patsientidega tegeletakse ning teeme koostööd, et omavahel paremini infot vahetada. MTÜ ESMÜLi juhatuse liikmed kuuluvad ka Euroopa SM Platvormi kommunikatsiooni ning noorte gruppi.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.smk.ee/

https://www.facebook.com/eestism

Artiklid