Lahendus. net: "Aita pakkuda kvaliteetset tasuta internetipõhist psühholoogilist nõustamist!"

Lahendus. net: "Aita pakkuda kvaliteetset tasuta internetipõhist psühholoogilist nõustamist!"

Kuidas su annetus aitab? »

73 annetust 1 443.14 / 9 600.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Lahendus.net pakub tasuta internetipõhise psühholoogilise nõustamise teenust. Kirjutajatel on võimalus jääda anonüümseks ning tänu internetipõhisusele saavad inimesed abi küsida olenemata asukohast.

Oleme tihti esimene sammu inimese ja psühholoogi/psühhiaatri vahel: kirjutatakse näiteks siis, kui arsti juurde pöördumiseks pole julgust või ei teata, kuhu ja kelle poole enda probleemiga üldse minna võiks.

Ooteaeg psühholoogi/psühhiaatri poole pöördumisel võib olla mõne kuu pikkune. Meie nõustajad vastavad kirjadele 3-4 päevaga, mis sobib kiirete küsimuste korral ideaalselt.

Meie eesmärk on alati olnud kvaliteetse nõustamisteenuse pakkumine ja selleks on oluline nõustajatele pakutav supervisioon, mille käigus kutseline psühholoog nõustajaid toetab, tagasisidet annab ning kogemusest õppimist juhendab.

Annetustest kogutava rahaga saame

  1. Arendada uut veebilehte. Vana koduleht on paratamatult ajale jalgu jäänud ning soovime luua tänapäevase ja kasutajasõbraliku keskkonna, kus igaüks mugavalt ja kiirelt abi saaks küsida.

  2. Pakkuda koolitusi nii Lahendus.net vabatahtlikele lahendajatele kui ka teistele soovijatele (näiteks psühholoogiatudengid). Võimalikult kvaliteetse teenuse pakkumiseks on vaja pidevat väljaõpet.

  3. Korraldada avalikke üritusi, et jõuda võimalikult paljude inimesteni. Näiteks korraldame mitu korda aastas Maailmakohvikuid, kus inimesed saavad hubases õhkkonnas arutleda väga erinevate teemade üle nagu motivatsioon, ärevus või masendus. Ühiselt neil teemadel mõtisklemine pakub osalejatele tuge ning võimalust näha, et enda murega ei olda üksi.

2015. aastal sai Lahendus.net tunnustatud vabatahtlike kaasajana.

https://lahendus.net/

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja.

1 443.14 / 9 600.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

MTÜ Lahendus.net sügis ja talve algus!

31.01.2019

Head toetajad! MTÜ Lahendus.neti sügis ning talve algus on möödunud väga aktiivselt! Ma annan Teile väikese ülevaate meie peamistest sündmustest ning sellest, kuhu annetajate raha on sel poolaastal peamiselt läinud.

Head toetajad!

MTÜ Lahendus.neti sügis ning talve algus on möödunud väga aktiivselt! Ma annan Teile väikese ülevaate meie peamistest sündmustest ning sellest, kuhu annetajate raha on sel poolaastal peamiselt läinud.

Septembrist jaanuarini on iga kuu toimunud nii Tallinnas kui ka Tartus grupi- ja erasupervisioonid meie nõustajatele. Supervisioonides tegeletakse erinevate juhtumite arutamisega, mille tulemusel on meie nõustajatel võimalik abivajajaid paremini aidata, samuti võimaldavad supervisioonid meie nõustajatel areneda paremateks aitajateks. Septembri ja praegu ka jaanuari era- ja grupisupervisioonide palgafond (kokku 620 eur) on tulnud meie annetajatelt. Me oleme Teile abi eest väga tänulikud!

Septembris toimus vaimse tervise maailmakohvik teemal “Motivatsioon”. Inimesed kogunesid meeleolukaks õhtuks Tartu Ülikooli psühholoogia instituuti, kus me pakkusime teed ja kohvi. Üritusel said inimesed 5-6 liikmelistes laudades arutada motivatsiooniga seotud teemadel. Iga laua juures oli ka Lahendus.neti vaimse tervise nõustaja, kes suunas arutelu erinevate küsimustega ning jagas teadmisi motivatsiooni kohta. See sündmus sai teoks ainult tänu annetajatele toele. Maailmakohviku külaliste tagasiside oli väga positiivne, osalejad said jagada nii enda kogemusi, kuid õppida ka teiste osaliste läbielamistest ning vaimse tervise nõustajate infokildudest.

Oktoobris osalesime Eesti Rahvusraamatukogus toimunud Vaimse Tervise messil. Jagasime messil infot Lahendus.neti nõustamisest ning Eesti noorte vaimsest tervisest. Päeva teises pooles toimus kõigile avatud maailmakohvik teemal “Ülemõtlemine”, millest võttis osa 15 inimest. Üritus oli osalistele tasuta ning leidis aset ainult tänu meie toetajatele. :)

Detsembris toimus Lahendus.neti vaimse tervise nõustajatele kui ka kõikidele huvilistele suunatud koolitus “Motiveeriv intervjueerimine”. Koolituse käigus said meie nõustajad uusi teadmisi, kuidas abivajajaid paremini aidata ja toetada. Tänu toetajate abile oli võimalik koolitust läbi viia ning pakkuda osalistele ka sooja toitu, et koolituspäeva teises osas infot sama innukalt vastu võtta.

Jaanuari lõpus võtsime vastu uued vaimse tervise nõustajaid. Nõustajad läbisid vastuvõtukatsed ning me jagame Teiega pilti ka nende esimesest koolitusest, kus käsitleti kirja teel nõustamise baasoskusi ning tehti sissejuhatus Lahendus.neti vaimse tervise nõustajaks saamiseks!

 

 

Suur aitäh Teile toetuse eest!
Katarina Kliit
MTÜ Lahendus.net tegevjuht

 

Tagasi