Toetame psüühikahäirega inimeste taastumist

Toetame psüühikahäirega inimeste taastumist

Kuidas su annetus aitab? »

74 annetust 1 830.00 / 7 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL MTÜ

Saaja konto: EE042200221066559439

Selgitus: MAA Toetame psüühikahäirega inimeste taastumist (püsimakse)

Viitenumber: 00680000268000000000

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL MTÜ

Saaja konto: EE481010220261150226

Selgitus: MAA Toetame psüühikahäirega inimeste taastumist (püsimakse)

Viitenumber: 00680000268000000000

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL MTÜ

Saaja konto: EE777700771001479192

Selgitus: MAA Toetame psüühikahäirega inimeste taastumist (püsimakse)

Viitenumber: 00680000268000000000

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL MTÜ

Saaja konto: EE081700017004326906

Selgitus: MAA Toetame psüühikahäirega inimeste taastumist (püsimakse)

Viitenumber: 00680000268000000000

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Head annetajad, kas teate, et uuringute järgi on vaimse tervise häired üsna levinud? Näiteks põeb maailmas 154 miljonit inimest depressiooni ja 25 miljonit inimest skisofreeniat. Igal neljandal inimesel on elu jooksul vähemalt üks vaimse tervise häire – siiski enamikku ei diagnioosita ega ravita. Nii võime me kõik suuremal või väiksemal määral olla vaimse tervise probleemidega kokku puutunud. Häirete all kannatajate elujärg halveneb ja nad võivad elada kogukonnast eraldatult - isolatsioonis.

Taastumine peale vaimse tervise kriisi on sügavalt isiklik teekond. Heaolu ja Taastumise Koolis me otsime viise, kuidas toetada abivajaja personaalset taastumist. See tähendab, et me tunnistame, et iga inimene on oma elu ja haiguse ekspert ning me teeme ühiseid otsuseid heaolu suurendamiseks. Me aitame seada taastumise eesmärke – saada tööd, luua sõprussuhteid või õppida uusi oskusi.

Taastumise teekonnal on asjatundlikuks kaasteeliseks kogemusnõustajad, kellel on psüühika­häirega elamise kogemus. Kogemus­nõustamine on sotsiaalne, emotsionaalne ja tihti ka praktiline tugi. 

Annetus aitab arendada kogemusnõustaja teenust psüühikahäirega inimesele. Sinu annetus toetab järgmist:

 • koostame tugigrupi programmi taastujatele, et:
  • pakkuda emotsionaalset toetust toimetulekul negatiivsete emotsioonide ja ebakindla olukorraga,
  • praktilisi nõuandeid inimestelt, kes on sarnases olukorras,
  • huvikaitset, et parandada abi kättesaadavust ning vähendada häbimärgistatust ühiskonnas laiemalt;
 • toimuvad grupiarutelud taastumisest ja sotsiaalsest kaasatusest – annetus aitab osaleda inimesel, kes pole seni vajalikku toetust saanud;
 • sotsiaalsete oskuste õppe eesmärgil toimuvad huvipõhised ühistegevused kogemusnõustajatega;
 • individuaalnõustamine on kättesaadav nii telefoni, Skype teel kui ka näost-näkku;
 • gruppi eest vedavate kogemusnõustajate tööalast arengut toetab supervisioon, õppematerjalid ja õppekäigud.

Tugigrupi kohtumised toimuvad piisava huvi korral vähemalt kaks korda kuus ning on kombineeritud individuaalse nõustamisega ja huvipõhiste ühistegevustega. Kohtumispaigad võivad asuda üle Eesti.

Oleme välja arvestanud, et:

 • 5-eurone annetus loob võimaluse küsida kogemusnõustaja käest nõu telefoni või Skype vahendusel.
 • 10-eurone annetus võimaldab osaleda ühel inimesel ühel tugirühma kohtumisel.
 • 25-eurona annetus võimaldab osaleda ühel inimesel üks tund individuaalsel nõustamisel või sotsiaalsete oskuste õppe eesmärgil ühistegevuses kogemusnõustajatega.

Soovime igale Heaolu ja Taastumise Kooli tegevuses osalejale anda kaasa teadmise, et taastumine vaimse tervise probleemidest on võimalik. Ole palun koos meiega positiivsete muutuste eestvedaja!

1 830.00 / 7 000.00 €
 • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid