Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 748 206 €
Annetajatelt 3 373 757 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Heaolu ja Taastumise Kool: toeta psüühikahäirega inimeste taastumist

Heaolu ja Taastumise Kool: toeta psüühikahäirega inimeste taastumist

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
5 065.86 €
237 annetust
7 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Head annetajad, kas teate, et uuringute järgi on vaimse tervise häired üsna levinud? Näiteks põeb maailmas 154 miljonit inimest depressiooni ja 25 miljonit inimest skisofreeniat. Igal neljandal inimesel on elu jooksul vähemalt üks vaimse tervise häire – siiski enamikku ei diagnoosita ega ravita. Nii võime kõik suuremal või väiksemal määral olla vaimse tervise probleemidega kokku puutunud. Häirete all kannatajate elujärg halveneb ja nad võivad elada kogukonnast eraldatult - isolatsioonis.

Taastumine peale vaimse tervise kriisi on sügavalt isiklik teekond. Heaolu ja Taastumise Koolis me otsime viise, kuidas toetada abivajaja personaalset taastumist. See tähendab, et me tunnistame, et iga inimene on oma elu ja haiguse ekspert ning me teeme ühiseid otsuseid heaolu suurendamiseks. Me aitame seada taastumise eesmärke – saada tööd, luua sõprussuhteid või õppida uusi oskusi.

Taastumise teekonnal on asjatundlikuks kaasteeliseks kogemusnõustajad, kellel on psüühika­häirega elamise kogemus. Kogemus­nõustamine on sotsiaalne, emotsionaalne ja tihti ka praktiline tugi. 

Annetus aitab arendada kogemusnõustaja teenust psüühikahäirega inimesele. Sinu annetus toetab järgmist:

koostame tugigrupi-programmi taastujatele, et:

 • pakkuda emotsionaalset toetust toimetulekul negatiivsete emotsioonide ja ebakindla olukorraga,
 • praktilisi nõuandeid inimestelt, kes on sarnases olukorras,
 • huvikaitset, et parandada abi kättesaadavust ning vähendada häbimärgistatust ühiskonnas laiemalt.

Lisaks

 • toimuvad grupiarutelud taastumisest ja sotsiaalsest kaasatusest – annetus aitab osaleda inimesel, kes pole seni vajalikku toetust saanud;
 • sotsiaalsete oskuste õppe eesmärgil toimuvad huvipõhised ühistegevused kogemusnõustajatega;
 • individuaalnõustamine on kättesaadav nii telefoni, Skype teel kui ka näost-näkku;
 • gruppi eest vedavate kogemusnõustajate tööalast arengut toetab supervisioon, õppematerjalid ja õppekäigud;
 • arendame vabatahtlike kaasamist toetustegevusse.

Tugigrupi kohtumised toimuvad piisava huvi korral vähemalt kaks korda kuus ning on kombineeritud individuaalse nõustamisega ja huvipõhiste ühistegevustega. Kohtumispaigad võivad asuda üle Eesti.

Oleme välja arvestanud, et:

 • 5-eurone annetus loob võimaluse küsida kogemusnõustaja käest nõu telefoni või Skype vahendusel.
 • 10-eurone annetus võimaldab osaleda ühel inimesel ühel tugirühma kohtumisel.
 • 25-eurona annetus võimaldab osaleda ühel inimesel üks tund individuaalsel nõustamisel või sotsiaalsete oskuste õppe eesmärgil ühistegevuses kogemusnõustajatega.

Soovime igale Heaolu ja Taastumise Kooli tegevuses osalejale anda kaasa teadmise, et taastumine vaimse tervise probleemidest on võimalik. Ole palun koos meiega positiivsete muutuste eestvedaja!

http://heakool.ee

Heaolu ja Taastumise Kool ei kuulu tulumaksu soodustusega organisatsioonide hulka.

Artiklid

Heaolu ja Taastumise Kooli eestvedajad: vaimse tervise valdkonnas saab teha südamega tööd

12.01.2023

Värskeimad uuringutulemused kinnitavad, et vaimse tervise häired on Eestis laialt levinud. Ligi veerandil täiskasvanutest on viimastel aastatel kogenud depressiooni, ärevushäireid või mõnda muud vaimse tervise muret. Võrreldes pandeemiaeelse ajaga on depressiooni ja ärevushäirete risk suurenenud. Vaimse tervise kriisi ajal saab abi arstilt või vaimse tervise õelt, väga oluline on pöörata tähelepanu ka sellele, mis saab inimesest pärast kriisi läbimist. Tallinnas ja Tartus tegutsevas Heaolu ja Taastumise Koolis ollakse abivajajale toeks just pärast kriisi, inimese isikliku taastumisteekonna ajal. Heaolu ja Taastumise Kool viib kokku abivajajad ja kogemusnõustajad, kes oskavad pakkuda sotsiaalset, emotsionaalset ja tihti ka praktilist tuge. Kõik kooli tegevused lähtuvad juhtmõttest, et iga inimene on oma elu ja haiguse ekspert ning otsuseid heaolu suurendamiseks tehakse koos.

Loe edasi