Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Heaolu ja Taastumise Kool: toeta psüühikahäirega inimeste taastumist

Heaolu ja Taastumise Kool: toeta psüühikahäirega inimeste taastumist

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
5 065.86 €
237 annetust
7 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Head annetajad, kas teate, et uuringute järgi on vaimse tervise häired üsna levinud? Näiteks põeb maailmas 154 miljonit inimest depressiooni ja 25 miljonit inimest skisofreeniat. Igal neljandal inimesel on elu jooksul vähemalt üks vaimse tervise häire – siiski enamikku ei diagnoosita ega ravita. Nii võime kõik suuremal või väiksemal määral olla vaimse tervise probleemidega kokku puutunud. Häirete all kannatajate elujärg halveneb ja nad võivad elada kogukonnast eraldatult - isolatsioonis.

Taastumine peale vaimse tervise kriisi on sügavalt isiklik teekond. Heaolu ja Taastumise Koolis me otsime viise, kuidas toetada abivajaja personaalset taastumist. See tähendab, et me tunnistame, et iga inimene on oma elu ja haiguse ekspert ning me teeme ühiseid otsuseid heaolu suurendamiseks. Me aitame seada taastumise eesmärke – saada tööd, luua sõprussuhteid või õppida uusi oskusi.

Taastumise teekonnal on asjatundlikuks kaasteeliseks kogemusnõustajad, kellel on psüühika­häirega elamise kogemus. Kogemus­nõustamine on sotsiaalne, emotsionaalne ja tihti ka praktiline tugi. 

Annetus aitab arendada kogemusnõustaja teenust psüühikahäirega inimesele. Sinu annetus toetab järgmist:

koostame tugigrupi-programmi taastujatele, et:

 • pakkuda emotsionaalset toetust toimetulekul negatiivsete emotsioonide ja ebakindla olukorraga,
 • praktilisi nõuandeid inimestelt, kes on sarnases olukorras,
 • huvikaitset, et parandada abi kättesaadavust ning vähendada häbimärgistatust ühiskonnas laiemalt.

Lisaks

 • toimuvad grupiarutelud taastumisest ja sotsiaalsest kaasatusest – annetus aitab osaleda inimesel, kes pole seni vajalikku toetust saanud;
 • sotsiaalsete oskuste õppe eesmärgil toimuvad huvipõhised ühistegevused kogemusnõustajatega;
 • individuaalnõustamine on kättesaadav nii telefoni, Skype teel kui ka näost-näkku;
 • gruppi eest vedavate kogemusnõustajate tööalast arengut toetab supervisioon, õppematerjalid ja õppekäigud;
 • arendame vabatahtlike kaasamist toetustegevusse.

Tugigrupi kohtumised toimuvad piisava huvi korral vähemalt kaks korda kuus ning on kombineeritud individuaalse nõustamisega ja huvipõhiste ühistegevustega. Kohtumispaigad võivad asuda üle Eesti.

Oleme välja arvestanud, et:

 • 5-eurone annetus loob võimaluse küsida kogemusnõustaja käest nõu telefoni või Skype vahendusel.
 • 10-eurone annetus võimaldab osaleda ühel inimesel ühel tugirühma kohtumisel.
 • 25-eurona annetus võimaldab osaleda ühel inimesel üks tund individuaalsel nõustamisel või sotsiaalsete oskuste õppe eesmärgil ühistegevuses kogemusnõustajatega.

Soovime igale Heaolu ja Taastumise Kooli tegevuses osalejale anda kaasa teadmise, et taastumine vaimse tervise probleemidest on võimalik. Ole palun koos meiega positiivsete muutuste eestvedaja!

http://heakool.ee

Heaolu ja Taastumise Kool ei kuulu tulumaksu soodustusega organisatsioonide hulka.

Heaolu ja Taastumise Kooli eestvedajad: vaimse tervise valdkonnas saab teha südamega tööd

12.01.2023

Värskeimad uuringutulemused kinnitavad, et vaimse tervise häired on Eestis laialt levinud. Ligi veerandil täiskasvanutest on viimastel aastatel kogenud depressiooni, ärevushäireid või mõnda muud vaimse tervise muret. Võrreldes pandeemiaeelse ajaga on depressiooni ja ärevushäirete risk suurenenud. Vaimse tervise kriisi ajal saab abi arstilt või vaimse tervise õelt, väga oluline on pöörata tähelepanu ka sellele, mis saab inimesest pärast kriisi läbimist. Tallinnas ja Tartus tegutsevas Heaolu ja Taastumise Koolis ollakse abivajajale toeks just pärast kriisi, inimese isikliku taastumisteekonna ajal. Heaolu ja Taastumise Kool viib kokku abivajajad ja kogemusnõustajad, kes oskavad pakkuda sotsiaalset, emotsionaalset ja tihti ka praktilist tuge. Kõik kooli tegevused lähtuvad juhtmõttest, et iga inimene on oma elu ja haiguse ekspert ning otsuseid heaolu suurendamiseks tehakse koos.

Kogemusnõustajate abi on hinnas

Vaimse tervise raskustest taastumise koolid (inglise keeles recovery college) tekkisid Ameerikas 1990ndatel ja levisid sealt kiiresti mitmele poole üle maailma. Näiteks Suurbritannia esimene taastumise kool loodi 2009. aastal ja praeguseks on neid üle riigi enam kui 80. Eestisse tõi selle kontseptsiooni sotsiaaltöötaja ja psühhosotsiaalse taastusabi praktik Külli Mäe, kelle eestvõttel loodi 2015. aastal esimene Heaolu ja Taastumise Kool.

Ligi kaheksa aastat ajas edasi hüpates jõuame tänasesse päeva, kui üks taastumise kool tegutseb Tallinnas ja teine Tartus. Koolide tööd juhivad Katrin Päären ja Anna Toots. Kummalgi koolil on oma meeskond ja suureks toeks on koolide juhtimisel ka kogemusnõustajatest koosnev Taastujate nõukoda.

Katrin ja Anna kinnitavad kui ühest suust, et on suured grupitöö fännid. “Õpingukaaslaste lugusid kuulates saab palju avastada iseenda kohta,” ütleb Tallinna taastumise kooli juht Katrin. Tema Tartu kolleeg Anna täiendab, et kooli loomise ajal oli kogemusnõustamine Eestis veel tagasihoidlikult levinud. “Nüüd meie juurde tulevad inimesed juba ootavad, et grupitööd teeksid kogemusnõustajad ja vaimse tervise valdkonna praktikud koos,” räägib Anna.

Tuge saab 100 inimest aastas

Taastumise kooli eestvedajad ütlevad, et kõige sagedamini saavad inimesed neist teada Töötukassast või Sotsiaalkindlustusametist. “Arsti, vaimse tervise õe või haigla sotsiaaltöötaja hea soovitus võib samuti inimese meie juurde juhatada,” lisab Katrin.

Näiteks Mari*, üks praegustest kogemusnõustajatest, jõudiski Heaolu ja Taastumise Koolini tänu Töötukassale. Mari meenutab, et ta oli just saanud endale rehabilitatsiooniplaani ning pidi hakkama otsima teenust. “Mul olid olemas oma arstid – psühhiaater ja psühholoog - ning seda teenust ma ei vajanud. Töötukassa konsultant tegi juttu kogemusnõustajast ja tundsin, et just sellist abi ma vajan,” meenutab Mari oma teekonna algust. Ta uuris Heaolu ja Taastumise Kooli kodulehelt töötajate tutvustusi ja nende lugusid ning leidis enda jaoks nõustaja Inge. “Oma nõustajaga ma sobisin kohe ja tänu temale olen ka mina nüüd kogemusnõustaja,” räägib Mari õnnelikult. “Tundsin, et ta tegi oma tööd südamega ja ma sain olla mina ise. Vestelda inimesega, kellega sul on elus sarnasusi, on palju lihtsam kui inimesega, kes on teoorias tugev, aga kogemused puuduvad,” toob Mari välja.

Iga annetus, mis tehakse Heaolu ja Taastumise Koolile “Ma armastan aidata” keskkonnas, aitab sellist kogemusnõustaja teenust arendada. Tugigruppides pakutakse tuge toimetulekul negatiivsete emotsioonide ja ebakindla olukorraga, sarnast olukorda kogenud inimesed annavad praktilisi nõuandeid.

Abi elujõu taasleidmiseks

Vaimse tervise muredest taastuva inimese jaoks on oluline, et teda kuulataks ja ta saaks ilma häbenemata ja vabalt oma mõtetest rääkida. Mari meenutab, et koos kogemusnõustajaga sai läbi arutatud erinevaid lahendusi, mis just talle sobivad. “Ei surutud peale seda, mis nõustajale sobis, vaid otsisime minu jaoks sobivaimat lahendust. Seda teen ka mina nüüd, kui kogemusnõustajana tegutsen,” ütleb Mari.

Tallinna ja Tartu taastumise koolide juhid ütlevad, et kooli vedamine ja vaimse tervise valdkonnas tegutsemine on südamega tehtud töö. “Tuge pakkudes ja lootusekiiri näidates saab kellegi päeva ja enesetunde helgemaks muuta,” märgib Anna ning Katrin lisab, et seda tööd tehes õpib ta pidevalt juurde inimeste ja ümbritseva kohta. Leiutame viise, kuidas esialgu võimatuina tunduvaid asju on siiski võimalik teha ja see on põnev!” ütleb ta.

Katrin Päären ja Anna Toots usuvad kindlalt, et vaimse tervise raskustest on võimalik taastuda igaühel ning keegi ei pea seda tegema üksi. “Hea on teada, et saame anda oma panuse paljude inimeste taastumisteekonnal,” ütlevad nad.

Heaolu ja Taastumise Koolis on päris oma laul, mille autor on kogemusnõustaja Inge. Laul on taastujate jaoks suure tähendusega.

Vahel tahaks tantsujalgel läbi elu tõtata,
lauluviisi ümiseda, naerust lausa rõkata,
vaimustuda elu ilust, õnnest, õhust joobuda,
murest, pettumustest, valust igaveseks loobuda.

Vahel tahaks lapse kombel rõõmsalt ringi trallida, 
kasvõi võõraid inimesi üllatada kalliga,
süüa memme tehtud kooke maitsva pohlamoosiga,
osta pileti ja võita õnneratta-loosiga.

Aga ükskord tuleb aeg ja sisse murrab argipäev...

... jätkub

Täistekst on siin: http://heakool.ee/taastujale/taastujate-laul/

Tagasi