Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 753 485 €
Annetajatelt 3 379 036 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Pagulasabi: toeta oma kodudest lahkuma sunnitud inimesi

Pagulasabi: toeta oma kodudest lahkuma sunnitud inimesi

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
5 180.00 €
109 annetust
100 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Pagulane on tavaline inimene ebatavalises olukorras. Olles kaotanud kodu või pidanud maha jätma kõik, on raske oma elu otsast peale alata.

Eesti Pagulasabi töötab selle nimel, et Eestisse saabunud pagulased ei jääks üksinda - kui kõigil inimestel meie ümber on hästi, on tervel ühiskonnal hästi. Lisaks seisab Pagulasabi selle eest, et oma kodudest lahkuma sunnitud inimesed ei jääks hätta ka väljaspool Eesti piire.

Usume tugevalt vajaduspõhisusse. Viise, kuidas abivajajatele tuge pakume, on erinevaid: 

 • Humanitaarabi (nt rahapõhised toetused, toiduabi, talve üleelamise toetused, evakuatsioonide korraldamine, telkide ja generaatorite organiseerimine)
 • Iseseisva toimetuleku toetamine (nt ettevõtlusprogrammid, et haavatavas seisus inimesed saaksid endale oma sissetuleku-allika luua)
 • Kogukondade tugevdamine (nt lastelaagrite ja ürituste korraldamine, et aidata Eestisse jõudnutel end turvaliselt ja hoituna tunda; keelepartnerite leidmine ning keeleõpet soodustavate tegevuste korraldamine)
 • Koolitused kiiremaks kohanemiseks Eestis (nt digioskuste arendamiseks, tööturul ja meditsiinisüsteemis orienteerumiseks, Eesti haridussüsteemi tutvustamiseks)
 • Vaimne heaolu (nt erinevad teraapiad ja vaimset tervist toetavad töötoad pagulastele, kes on tulnud sõjatsoonist või läbi elanud muu traumaatilise kogemuse).

Eesti Pagulasabi on üks kahest Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabiorganisatsioonist Eestis ning on rahvusvaheliselt üks suurimatest rahapõhise abi andjatest Ukrainas. 

Vaata lisaks: pagulasabi.ee

Eesti Pagulasabi on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Oma annetustega on aidanud:

 • 20.00 €

  Anonüümne

 • 26.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 50.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 75.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 50.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 75.00 €

  Anonüümne

 • 35.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 20.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 500.00 €

  Anonüümne

 • 100.00 €

  Anonüümne

 • 100.00 €

  Anonüümne

 • 24.00 €

  Anonüümne

 • 23.00 €

  Anonüümne

Artiklid