Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 181 620 €
Annetajatelt 2 954 126 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
TLPO Kodukotus: „Toetus eakate tervislikele eluviisidele!“

TLPO Kodukotus: „Toetus eakate tervislikele eluviisidele!“

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
1 045.20 €
65 annetust
2 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

TLPO Kodukotuses on eesmärgiks kujundada ja säilitada eakate aktiivseid eluhoiakuid. Kaasatus sportlikku liikumist harrastavatesse tegevustesse loob reipama enesetunde, toetab tervist ja peletab eakusega kaasnevat üksindust. Korraldame iganädalasi võimlemistunde nii nais- kui meesrühmades,  spordipäevi ja liikumisüritusi. Õpime esinemiskavasid ja osaleme linna võimlemispeol, teistes päevakeskustes. Osaleme väikese jõukatsumisega linna eakate olümpial, ülelinnalises orienteerumismängus ja veepäevadel. Teame kõik, et liikumine ja tervislike eluviiside propageerimine elavdab aktiivset eluhoiakut, loob ühismeeleolu, tervisemured leevenduvad.

  • Kui toetad projekti iga kuu 5 euroga, siis saavad viis eakat aastas osaleda ühel tervisepäeval.
  • 10-eurone igakuine toetus loob poole spordipäeva maksumuse,
  • 25-eurone annetus toetab kahe eaka sportlikust liikumispäevast osavõttu või katab poole võimlemismati ostusummast.

TLPO Kodukotus tegutseb Tartus ja ühendab pensionäre ühistegevusteks. Ühingu eesmärgiks on pakkuda pensionäridele vaimset ja füüsilist tegevust soodustavaid võimalusi. Organisatsioon pakub päevakeskustes huvi- ja tervisealaseid tegevusi, juriidilist nõu ja igapäevaseid abiteenuseid.  

Malle Salk: eakad soovivad kodunt välja tulla ja omaealistega kokku saada

06.10.2022

Paljud eakad tunnevad end üksildasena, sest suhtlusringkond aastatega paratamatult järjest väheneb. Tartus pakub väärikas eas inimestele kokkusaamise ja koostegutsemise võimalusi pensionäride organisatsioon Kodukotus. Ühingu juhatuse liige Malle Salk ja meesteklubi liige Riho Sirge kinnitavad, et Kodukotus aitab hoida aktiivset eluhoiakut.

Malle Salk: “Kodukotus sai ametlikult alguse 1990. aastal, aga tegelikult tekkis organisatsioon juba mõned aastad varem, kui töö- ja sõjaveteranid hakkasid koos käima, ühiseid tegevusi korraldama.  Nii et nüüdseks on organisatsioon tegutsenud tugevalt üle 30 aasta. 

Liikmeskond on kasvanud selle aja jooksul 30 korda, selle aasta alguses oli meil 906 liiget. Paraku siin ilmas asjad muutuvad ja nii ühed lahkuvad ja teised liituvad. Liitutakse järjest kõrgemas eas, sest vajadus töötada veel pensionieas mõjutab ka ühinguga liituvate liikmete vanust. Nüüdseks on saabunud selline aeg, kus ühes ringis või klubis on meil kõrvuti endised linnapead, arstid, õpetajad, kokad, endised energeetikud jne. Ühed on väga aktiivsed, teised osalevad valitud tegevustes. 

Organisatsiooni eesotsas on kuueliikmeline juhatus. Nad on kõik vabatahtlikud, kes oma aega ja mõtteid panustavad. Igaühel on ikka oma kindel ülesanne, kuid suurüritusi ja tegevusi kavandame koos. Kes panustab, see saab ka hea tunde. Aktiivsete liikmete ja ringide-klubide eestvedajatest sooviksin esile tuua Aime Kalpuse, Vladimir Šokmani, Malle Ratasseppa, Arvo Tederi, Enn Mainla, Eili Rõssi, Evi Paju, Tiiu Rämmari, Riho Sirge ja Nikolai Põdramägi. 

Kodukotuse algusaastatel oli hästi palju tegevusi seotud humanitaarabi jagamise ja toetusürituste korraldamisega, koos käisid käsitöögrupid. Praegu on tähelepanu nihkunud omavahelisele suhtlemisele ja üritustele nii Eestis kui välismaal. Meil on tihedad kontaktid ka naaberriikide pensionäride organisatsioonidega.

Eakaid toob Kodukotusesse soov kuuluda gruppi, olla sotsiaalselt aktiivne, tulla kodust välja, osaleda meelistegevustes ja tervist turgutavates tegevustes, saada kaaslastelt nõu, kohtuda omaealistega ühingus, üritustel, väljasõitudel… Kontakt, liikumine, suhtlemine, heaolu - kõik see on terviseks. Seepärast on ülitähtis olla ise tegus nii füüsiliselt kui emotsionaalselt.

Mis Kodukotus minule annab? Ka mulle on tähtis liikumine, head emotsioonid, rõõm kordaminekutest. Organiseerida midagi head ja vajalikku ja tunda pärast inimeste rõõmu ja ahhaa!-momente on mulle tänuks ja hoiab ka mind erksana.

Kuigi koroona-aeg mõjutas tugevalt ka meie tegevusi, kohanesime ja olime loovad. Näiteks plaanitud ilusa-mõnusa jõulupeo eel tulid koroonapiirangud ja pidu jäi loomulikult ära. Möödus pool aastat, kätte jõudis suvi ja piirangud lõppesid. Otsustasime ära jäänud jõulupeo ikka ära teha - lõunamaal ei ole ju ka jõulude ajal lund! Juuli esimesel päeval toimuski Cantervilla lossis Kodukotuse jõulupidu. Tervituseks kuum glögi ja Väägvere pillimeeste aisakellahelinad. Lauad olid kaunistatud jõululikult, söögiks jõulutoidud. Õues oli parajasti tõeliselt kuum suveõhtu! 

Samas tuules korraldasime pool aastat hiljem järgmise peo. Kui juulis jõulud, siis jaanuaris jaanid. Kõik oli ikka nii nagu jaaniajal - pidu õues, tantsimine ümber lõkete, seljas ikka rahvariided.”

Riho Sirge: “Teiste omaealistega koos aega veetes on väljateenitud vanaduspuhkus aktiivsem ja helgem. Igaüks saab tegeleda teda huvitava alaga nagu sportimine, tantsimine, laulmine, reisimine või lihtsalt suhelda, osaleda vestlusringides ja koosviimistel. Meesteklubi on justkui suur pere, kus koos peetakse sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Klubis on hea õhkkond ja hoolivad suhted üksteise vastu.

Vähene liikumine, üksijäetus ja eemaletõugatus aktiivsest elust tekitavad stressi ja depressiooni. See omakorda on paljude haiguste tekitajaks ja ka krooniliste haiguste võimendajaks. Kodukotuse-taolised eakate koostegutsemise võimalused on üliolulised, et vanem inimene ei tunneks ennast üksijäetu ja mittevajalikuna.

Palusime Kodukotuse eestvedajail tuua välja ka ühe hea tuju laulu, mis neil meeli erksana ja tuju hea hoiab. Valituks sai saksa rahvalaul “Pea õitsvad lilled”

Kui sinagi hoolid sellest, et Tartu eakatel oleks koht, mis annab reipama enesetunde, toetab tervist ja peletab eakusega kaasnevat üksindust, toeta annetusega TLPO Kodukotus tegevust: www.armastanaidata.ee/kodukotus 

Tagasi