Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 729 991 €
Annetajatelt 3 355 542 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Väitlusselts: argument igasse koolikotti

Eesti Väitlusselts: argument igasse koolikotti

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
621.02 €
25 annetust
5 400.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Projekt "Argument igasse koolikotti" viib argumenteerimishariduse Eesti maakondadesse, et parandada noorte argumenteerimis-, kriitilise mõtlemise ja eneseväljendusoskust. 

Viimased PISA testi tulemused näitasid, et vaid iga seitsmes Eesti 15-aastane noor teeb vahet faktil ja arvamusel. Tänapäeva küllastunud inforuumis on noortel vaja teadmisi, mis aitavad neil teha informeeritud valikuid. 

Annetuste abil pakume põhi- ja keskkooli õpetajatele mentoreid, kes aitavad integreerida väitlusmeetodit ainetundisesse ja/või toetavad väitusringi alustamisel. Mentorid aitavad õpetajaid koolides üle Eesti, andes ka vähemate võimalustega noortele ligipääsu kvaliteetsele argumenteerimisharidusele.

Mentori koormus on u 5 tundi kuus ja lähtudes õpetaja keskmisest töötasust on ühe õppeaasta kulu 675€. Mentorite programmi toetab lisaks annetajatele ka Väitlusselts ning koolid. Mentor panustab

  • 5€ annetuse toel 1 tunni,
  • 10€ annetuse toel 2 tundi ning
  • 25€ annetuse toel 5 tundi ehk terve kuu mahus aega.

Eesti Väitlusseltsi eesmärk on parandada argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ja eneseväljendusoskuse kvaliteeti toetades väitlushariduse kättesaadavust ja argumenteeritud ühiskondlikku arutelu.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Lisainfo:

Artiklid