Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 623 739 €
Annetajatelt 2 629 597 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Eesti Skautide Ühing: toeta noorte initsiatiivi ja aita kaasa kogemuste saamisele

Eesti Skautide Ühing: toeta noorte initsiatiivi ja aita kaasa kogemuste saamisele

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
1 181.02 €
24 annetust
6 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Skautide Ühing on ellu kutsunud projekti “Mõtetest tegudeni”, et anda noortele teadmisi ja kogemusi, kuidas oma ideid ellu viia.

Projekti raames toetatakse noorte enda algatusi – ideid, mille teostamiseks noored toetust küsivad, on erinevaid (üksusele vajaliku matkavarustuse hankimine, üksuse sümboolika hankimine, laagrite korraldamine ning välislaagrites osalemine), kuid tingimuseks on noorte enda initsiatiiv ja aktiivne pealehakkamine - nad peavad välja mõtlema idee, uurima välja hinnad, esitama nõuetekohase taotluse, planeerima, eelarvestama ning rahastuse saades ka idee ellu viima. Kogu protsessi käigus saavad nad väärtusliku kogemuse edaspidiseks – kuidas põhjendada oma soove ja leida toetust idee teostamiseks.

Me leiame, et noorte initsiatiivi tuleb julgustada, neile tuleb anda lisateadmisi ja võimaldada turvalises keskkonnas oma ideid ellu viia. See annab noorele eduelamuse, väärtusliku kogemuse kogu eluks ning julguse ka edaspidi väljakutseid vastu võtta.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Lisainfo:

Mõtetest tegudeni

11.05.2022

Eesti Skautide Ühing korraldas käesoleva aasta märtsis traditsioonilise projektikonkursi „Mõtetest Tegudeni“, mille eesmärgiks on toetada üle Eesti asuvaid skaudiüksusi. Toetusvajadused on erinevad, näiteks skaudiruumide üüritasud, tegevusvahendite soetamine, aga ka üritused, mida kogu üksusega ühiselt nautida. Projekte kirjutades on tingimuseks, et üksuse enda noored peaksid olema kaasatud ja nemad peavad olema ka projekti kasusaajad ehk toetame projekte, mis toetaksid noorte arengut läbi skautliku tegevuse.

„Ma Armastan Aidata“ keskkonnas kogume annetusi noorte algatuste toetamiseks. „Mõtetest Tegudeni“ projektikonkursilt jäi silma üks erilise soovi ja eesmärgiga projekt, millele otsustasime toetuse eraldada just nimelt MAA keskkonnas kogunenud annetustest. Projekti esitajaks oli 14-aastane noor Tartu Ilvese lipkonnast. Nende salk (salk on 6-10 liikmest koosnev sarnases vanuses olevate noorte grupp) on tegutsenud üle viie aasta ja ühiselt on kasvatud meeskonnaks. Paraku on paar aastat kestnud ülemaailmne tervishoiukriis jätnud oma jälje ja ilmunud on  esimesed võõrdumistunnused. 
Ühiselt minnakse 2023. aastal toimuvale Maailmajamboreele Lõuna-Koreas ning enne seda soovitakse taastada ühtsustunne ja tõeline meeskonnavaim. Selleks on plaanis korraldada käesoleva aasta suvel kolmepäevane matk Piusa jõe ürgorgu ja selle ümbrusesse. Ühiselt planeeritakse, korraldatakse, viiakse ellu, nauditakse koos matkamist ning rahulikku metsaelu. Koos tegemine ja olemine on parim ravi võõrdumise vastu. 
Juba suve lõpul on võimalik siinsamas blogis lugeda, kuidas projekt läks ning millised on noorte enda emotsioonid. 

 

Tagasi