Ettevõtlik Kool „Toetame laste ja noorte ettevõtlike ideede elluviimist!“

Ettevõtlik Kool „Toetame laste ja noorte ettevõtlike ideede elluviimist!“

Kuidas su annetus aitab? »

0 annetust 154.92 / 10 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Ettevõtlik Kool toetab ettevõtlike ja aktiivsete kodanike sirgumist. Annetuste abil avame 2015. aasta alguses ettevõtlike tegevuste fondi, kust Ida-Viru ettevõtlikud lapsed ja noored saaksid oma ideede elluviimiseks raha taotleda.

Et head mõtted saaks vormuda tegudeks, saavad esitada lapsed ja noored oma ideid ning koostöös erinevate osapooltega – kool, lasteaed, kohalik omavalitus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus – lihvitakse need korralikeks ettevõtmisteks. Seejärel saavad Ida-Viru 18 õppeasutuse õpilased avatavast fondist oma ettevõtmisteks raha taotleda. Fondi abil soovime alustusaastal toetada vähemalt 10 algatust, mis aitaksid midagi oma kodukandi heaks ära teha.

Ettevõtlikud noored saavad eheda kogemuse, kuidas oma ideede elluviimiseks teisi kaasata ja vahendeid leida. Nad saavad eduelamuse, tehes ära midagi tõeliselt vajalikku oma kogukonna jaoks - nii sirgubki noorest või lapsest aktiivne kodanik, kes on hooliv, julge algataja, suudab teistega koos tegutseda ja otsib uusi lahendusi. 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) käivitas 2006. aastal haridusprogrammi “Ettevõtlik kool”, mis integreerib lasteaedade ja koolide õppeprogrammidesse ettevõtlikkust ning toetab seeläbi noorte koolijärgset edukust. Ida-Virumaal on võrgustikuga liitunud 18 õppeasutust ning Ettevõtlik Kool tegutseb juba 10 maakonnas.

www.evkool.ee

https://www.facebook.com/ettevotlikkool

www.ivek.ee

154.92 / 10 000.00 €
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid