Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 748 206 €
Annetajatelt 3 373 757 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
JA Eesti: aita kasvatada ettevõtlikku ja rahatarka noort põlvkonda

JA Eesti: aita kasvatada ettevõtlikku ja rahatarka noort põlvkonda

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 190.23 €
16 annetust
5 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Toetades JA Eestit, aitad viia vajalikud rahateadmised ja ettevõtliku eluhoiaku kooliõpilasteni. JA ettevõtluse ja rahatarkuse õpe algab esimesest klassist ning programmid on üles ehitatud järgnevuse mudelile – iga uus teadmine asetub loogiliselt varem õpitule. Nii saavadki lapsed teadmisi ettevõtlusest, ühiskonna toimimisest ja rahatarkusest igal õppeaastal laiendada ja süvendada.

Uuringud näitavad, et hoiakute kujundamine on seda tõhusam, mida varem see algab. See, mida õpitakse JA algklasside programmis, loob tugeva vundamendi noorte tulevikuks. Lapsed õpivad tegevuse käigus otsustama, vastutust võtma, kriitiliselt mõtlema, rahaga targalt ümber käima, planeerima ja plaanitut ellu viima ning palju muud. Eelkõige suunab JA 1.-6. klassi õpe lapsi tutvuma oma kodukoha ettevõtlusega ning otsima ja nägema võimalusi, kuidas ise oma kodukohas elu paremaks kujundada. Mini-minifirmas või hiljem minifirmas saavad noored ka ettevõtjaks olemist riskivabalt proovida. 

JA programmid algklassidest gümnaasiumini on jõudnud 240 gümnaasiumisse, põhi- ja kutsekooli ning nende järgi õpib aastas umbes 14000 noort. Lähiaastatel soovime senisest enam jõuda JA õppega algklassidesse ja põhikooli ning seda just maapiirkondades, kus õppivatele noortele on eriti vaja teadmisi ja oskusi, et elu oma kodukohas edasi viia. 

  • 5 € maksab 1.-6. klassi programmi „7 sammu“ õppematerjal ühele õppurile aastas. See sisaldab nii töölehti, mänge kui ka veebimaterjale õpetajale.

  • 10 € maksab „Meie mini-minifirma“ juhend õpetajale. Mini-minifirma on 4.-6. klassi lastele suunatud ettevõtlusõpe, mille käigus loovad noored oma esimese väikese ettevõtmise, toodavad ja müüvad oma toodet koolis või mõnel kogukonna laadal ning arvestavad kokku oma tulud ja kulud.

  • 25 € maksab ühe mini-minifirma osavõtt laadast. Laadal saavad noored esimese müügikogemuse ning tagasiside oma tootele. 

  • 70 € maksab „Meie mini-minifirma“ koolitus ühele õpetajale. Tegemist on ühepäevase koolitusega, mis annab õpetajale teadmised ja metoodika, kuidas noori läbi ettevõtlusprotsessi juhatada.

  • Püsiannetus 5 € kuus ehk 60 € aastas = üks potentsiaalne noor ettevõtja Eestile. 60 € aastas katab ära JA Eesti kulud ühele Minifirma (7.-9. klass) või Õpilasfirma (10.-12. klass) programmis osalevale noorele õppeaasta jooksul. See sisaldab koolituste, laatade ja võistluste ning nõustamiskulusid. Eestis osaleb aastas ca 2000 noort Õpilasfirma programmis.

Vaata lisaks: ja.ee

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Artiklid