Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Kiusamine võib olla koorem kogu eluks – aita viia KiVa kiusamise vähendamise programm rohkemate õpilasteni

Kiusamine võib olla koorem kogu eluks – aita viia KiVa kiusamise vähendamise programm rohkemate õpilasteni

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
2 657.50 €
94 annetust
20 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Meil kõigil on ühiskonnaliikmetena vastutus kiusamise peatamisel. Selleks, et lapsed saaksid keskenduda õppimisele ja kasvamisele, mitte muremõtete ja kiusamisega toimetulekule, vajame sinu tuge. 

KiVa programmiga on liitunud ligi 26% Eesti koolidest. 125 kooli ja õppekohta on võtnud südameasjaks õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õppe ja süsteemse kiusamise vähendamise. Tänasel päeval toetab KiVa seega juba enam kui 47 000 Eesti õpilase heaolu ja turvalisust.

On äärmiselt oluline, et kõik Eesti koolid saaksid võimaluse KiVa programmiga liituda, et tegeleda kiusuennetuse ja kiusamisjuhtumitega süsteemselt ja tõenduspõhiselt. Vajame annetajate tuge nii uute programmide KiVaga liitmiseks kui ka KiVa-koolide võrgustiku järjepidevaks toetamiseks - ikka selleks, et programmi rakendamine oleks võimalikult kvaliteetne ja tõhus.  

Igaüks meist saab endale jõukohase annetusega toetada laste ja noorte vaimset tervist ning aidata ennetada kurva lõpuga juhtumeid. Järjepideva ja kvaliteetse KiVa programmi kasutamisega on võimalik saavutada oluline kiusamise vähenemine koolides, hoides ära kiusamise pikaaegset ja rusuvalt negatiivset mõju vaimsele tervisele. 

  • Iga 10 eurot aitab viia KiVa kiusamise vähendamise programmi 1 uue õpilaseni. 

Ole osaline olulise missiooni täitmisel ja tee oma annetus kiusamise peatamiseks juba täna. Kiusamisele kriips peale!

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Artiklid