Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 181 620 €
Annetajatelt 2 954 126 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
Alustavat Õpetajat Toetav Kool: toeta õpetajate järelkasvu!

Alustavat Õpetajat Toetav Kool: toeta õpetajate järelkasvu!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
5 560.12 €
174 annetust
7 500.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Esimesel aastal luuakse alus edukaks õpetajakarjääriks ja õpilaste arengu toetamiseks. Lisaks on sellel suur mõju ameti kuvandile: iga uue õpetaja käekäiku näevad lähedalt ta pere ja sõbrad, õpilastest rääkimata. Õpetajate järelkasv on meie hariduse ja ühiskonna üks suuri väljakutseid.

Soovime viia alustavate õpetajate toetamise Eestis uuele tasemele, kus neil on oskuste ja tegevuste arendamiseks professionaalne juhendamine ja võimalus kohtuda teiste alustajatega. Seda teeme koostöös partneritega, sh koolijuhid ja -pidajad, ülikoolid ja poliitikakujundajad. Panustame sellesse, et tekiks professionaalne alustavate õpetajate arengu toetajate kogukond.

Miks on see tähtis? Meil on ca 800 alustavat õpetajat aastas. Iga neljanda kaotame enne teist aastat. Teame ka, et pooltel pole vajalikku kvalifikatsiooni. Seejuures on sageli loterii, kuidas arvestatakse alustava õpetaja tausta, kujundatakse tööülesanded ja tugi. Õpetajate järelkasvuks ja õpilaste õppimise heaks on hädavajalik, et iga õpetajatee algus oleks süsteemselt juhitud.

Süsteemi arendamiseks vajame Sinu tuge.

Oleme seadnud eesmärgiks koguda annetustena vähemalt 5 000 eurot, millega finantseerida alustavate õpetajate regulaarsete kohtumiste üle-eestilist laiendamist ja koordineerimist. Selle summaga on meil potentsiaal jõuda kahe aasta jooksul ca 20%ni Eesti alustavatest õpetajatest. Arvestuslikult saame käivitada uue alustavate õpetajate kohtumiste grupi iga 250 euro laekumisega. Läbi õppeaasta kohtutakse neli kuni kuus korda.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.alustavatopetajattoetavkool.ee

Artiklid