Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Vaikuseminutid: Aita luua lastes oskusi keskendumiseks ja tasakaalukuseks!

Vaikuseminutid: Aita luua lastes oskusi keskendumiseks ja tasakaalukuseks!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
12 240.83 €
141 annetust
14 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ Vaikuseminutid: “Loome oskusi keskenduda ja kasvatada tasakaalukust! Lastes, noortes ja eneses!”

MTÜ Vaikuseminutid missioon on toetada keskendumise ja enesejuhtimisoskuste arengut, kasutades teaduspõhist teadveloleku metoodikat (i.k mindfulness). Tähelepanu ja meelerahu harjutused aitavad lastel, noortel ja täiskasvanutel tulla välja hajevil mõtetest, destruktiivsetest segavatest emotsioonidest, pinges olekust. Areneb oskus ennast juhtida ja vajalikule keskenduda.

WHO prognoosib, et vaimse tervise probleemid on aastaks 2030 suurimad töövõimetuse põhjustajad maailmas. Ka nutisõltuvus ja keskendumishäired süvenevad. Oskus suunata ja hoida oma tähelepanu parandab uuringute järgi ärevuse, stressi ja emotsioonidega toimetulekut.

MTÜ Vaikuseminutid on koolitustega jõudnud üle 4000 õpetaja, lapsevanema ja u 45000 lapseni. Koolitustulu tagab ühingu toimimise vaid piiratud mahus. Laiemaks levikuks ja arenguks vajame lisatuge.

Sinu annetus aitab luua audioharjutusi ja õppevideoid ning asuda lapsevanemaid ja haridusasutusi veelgi sisukamalt toetama. Annetades aitad ka meie sõnumit laialdasemalt levitada!

Teadusuuringud on kinnitanud, et õpetajad leiavad süsteemse ja tervikliku koolitusprogrammi läbimise tulemusel väljapääsu vanadest käitumismustritest ja hoiakutest ning neil kujuneb suutlikkus uuel viisil toimetada nii enese, õpilaste kui õppemeetoditega. Kui ka sulle läheb korda Eesti laste parem tulevik toeta MTÜ Vaikuseminutid tegevust samuti süsteemselt - sõlmi püsiannetus.

http://vaikuseminutid.ee

Artiklid