Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 751 546 €
Annetajatelt 3 377 097 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Noored Kooli: vähendame ebavõrdsust Eesti hariduses!

Noored Kooli: vähendame ebavõrdsust Eesti hariduses!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
2 958.88 €
115 annetust
5 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Kõigil Eesti lastel ei ole veel võrdseid võimalusi omandada väga hea haridus. Eestis on koole, kus 98% lastest omandab keskhariduse ja samas on ka koole, kus rohkem kui pooled lapsed jäävad põhiharidusega. Haridustee poolelijätmine piirab nende noorte edasisi valikuid ja eneseteostusvõimalusi.

Selleks, et õpilased saaksid edasises elus võimalikult hästi hakkama, on oluline, et iga õpilane usuks endasse, sooviks ja oskaks õppida ning oma teadmisi rakendada. Kui aineteadmiste edasiandmises on meie koolid juba väga heal tasemel, siis viimased uuringud näitavad, et haridustee katkeb sageli puudulike õpioskuste ja -harjumuste tõttu.

Noored Kooli aitab ennetada haridustee katkestamist sellega, et toob haridusse motiveeritud inimesed teistest eluvaldkondadest. Kahe aasta jooksul läbivad Noored Kooli arenguprogrammi osalejad põhjaliku koolituse ning saavad tuge Noored Kooli mentoritelt ja Tallinna Ülikooli õppejõududelt. Töötades täiskohaga õpetajana neis koolides, kus keskmisest enam õpilasi jääb põhiharidusega ning pöörates oma töös igapäevaselt rõhku õpilase toetusele ja oskusele õppida, tegelevad meie osalejad ebavõrdsuse vähendamisega.

Selleks, et omada mõju ka oma klassiruumist väljaspool, annab Noored Kooli osalejatele kaasa ka praktilised oskused juhtimisest ja eestvedamisest. Programmi teisel aastal viivad nad oma koolis ellu koostööl tugineva projekti, mis toetab kooli arenemist õppimist toetava keskkonnana. Kaheaastase programmi läbimise tulemusel on Noored Kooli õpetajatel head õpetamise ja eestvedamise kompetentsid ning 80% neist jätkavad pikaajaliselt töötamist haridusvaldkonnas.

2022/23. õppeaastal pakume Noored Kooli programmi 65 osalejale, kes õpetavad kokku 7000 õpilast koolides üle Eesti. Vajame programmi elluviimiseks ka Sinu tuge - iga annetus võimaldab meil jõuda rohkemate õpilasteni ning seega vähendada ebavõrdsust Eesti hariduses. Näiteks:

  • 15 eurot: 1 intervjuu Noored Kooli programmi kandidaadiga, et hinnata tema motivatsiooni ja sobivust võtmaks eestvedaja rolli klassiruumis 
  • 25 eurot: 1 tund ettevalmistavat koolitust tulevastele õpetajatele
  • 50 eurot: Noored Kooli programmi mentor saab külastada osaleja tundi ja pakkuda osalejale väärtuslikku ja edasiviivat tagasisidet

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Lisainfo:

Artiklid

Miks sama klassi õpilastel ei ole täna võrdseid võimalusi hariduses?

30.09.2021

Ühes oma ajalootunnis kuulsin, kuidas üks õpilane küsis teiselt: “Miks sa ei õpi? Kas tahad koristajaks saada?” Teine nähvas seepeale: “Tahan jah.” Seda kuuldes sekkusin arutellu ja selgitasin, et koristajaamet (või mistahes muu amet) on täiesti hea valik juhul, kui see on sinu valik, mitte ainus võimalus. Nii kirjutab Noored Kooli 15. lennu osaleja Andra Pikkel ja küsib - miks juhtub nii, et osad inimesed saavad oma elukutse valida vastavalt eelistusele aga teised peavad leppima mingi kindla erialaga, sest neil ei ole valikut? Ometi on nad lõpetanud sama kooli ja nende haridustase peaks edasiste valikute tegemisel justkui sama kaaluga olema. Tuleb välja, et ühe võimalused on siiski olnud paremad kui teisel.

Loe edasi