Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
2 955 124 €
Annetajatelt 2 051 780 €
Swedbanki poolt 903 344 €
Toeta laste haridusteed, kelle vanem on langenud või viga saanud Eesti kaitseväe teenistuses!

Toeta laste haridusteed, kelle vanem on langenud või viga saanud Eesti kaitseväe teenistuses!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 360.63 €
125 annetust
10 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

SA Carolin Illenzeeri Fond

Toetame laste haridusteed, kelle vanem on langenud või viga saanud Eesti kaitseväe teenistuses.

Carolin Illenzeer on Iraagis langenud vanemveebel Arre Illenzeeri tütar. Tüdruk nägi oma isa vaid ühe korra, 2004. aasta suvel pärast Carolini sündi, kui isa Arre kodus puhkusel käis. Pärast isa surma tekkisid Carolini pere ümber Arre sõbrad ja mõttekaaslased, kes soovisid peret toetada. Sealt sai alguse Carolin Illenzeeri Fond, mis aitaks sarnasesse olukorda sattunud peresid.

Tänasel päeval on meie fondi nimekirjas 57 last. Toetame lapsi koolikoti toetusega septembris, lisaks anname jooksvalt välja huvihariduse toetust. Toetame lapsi, kelle vanem on kaitseväe teenistuses langenud või raskelt viga saanud. Me soovime tagada võrdsed võimalused kõigile meie nimistus olevatele lastele. Olgu lapse huviks korvpall, jalgpall, ratsutamine, rattasõit või hoopis midagi muud. Väikestest lastest saavad kord suured, seega anname välja ka ülikooli stipendiume.

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.

Fondi patroon on Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

http://carolinillenzeerifond.ee

Artiklid