MTÜ RuaCrew: “Asjatundlik tugiisik keerulistes oludes lastele”

MTÜ RuaCrew: “Asjatundlik tugiisik keerulistes oludes lastele”

Kuidas su annetus aitab? »

237 annetust 6 588.45 / 18 360.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sageli jäävad riskioludes elavate laste ja perede vajadused õigel ajal märkamata ning lahendamata. MTÜ RuaCrew sihtrühmaks on lapsed, noored ja lapsevanemad, kes vajaliku toe ja abi küsimiseni ise ei jõua, kuid vajavad seda hädasti.

Sinu toetusega soovime koolitada uusi tugiisikuid noortele, kellel on raskusi käitumisega, õppimise või suhetega ning kes vajavad toeks positiivset ja asjalikku eeskuju, kes aitaks neid õppetöös ning toetaks peresuhete lahendamisel. Tugiisik aitab ennetada noorte sattumist kuritegelikule teele ning toetab neid hästi toimetulevateks täiskasvanuteks saamisel.

Tänu annetajatele oleme koolitanud uue lennu tugiisikuid (12 lõpetanud), kes juba ka tööpõllul. Koolitus kestis 100h. Samuti oleme ära hinnanud keskmise tugiisikuteenuse vajaduse Tallinas ning oleme planeerimas uut koolitust.

MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal, eesmärgiga ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata kaasa nende lahendamisele. Ühingu visioon aastaks 2020 on olla kindel ja usaldusväärne partner noortele ja peredele nende kodukohtades üle Eesti.

http://www.ruacrew.ee/
https://www.facebook.com/MtuRuaCrew 

 

 

Oma annetustega on aidanud:

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 100.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 30.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 3.70 €

  Anonüümne

 • 0.10 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 20.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 1.50 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 50.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 50.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

6 588.45 / 18 360.00 €
 • Eraisikute annetused
 • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid