Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 730 094 €
Annetajatelt 3 355 645 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit - Aita vähihaigel lapsel paraneda!

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit - Aita vähihaigel lapsel paraneda!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
70 184.87 €
2379 annetust
75 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Lapse vähidiagnoos on traumaatiline nii lapsele kui kogu tema perele. Haiguse ravi on tihtipeale väga pikk ja nõuab vähemalt ühe lapsevanema täielikku pühendumist. Seetõttu vajatakse paljudes peredes nõu ja tuge lapse haiguse ja raviga toimetulekuks. Oleme loonud vähihaigetele lastele ja nende peredele tugiteenuseid pakkuva tugikeskuse ning toetusvõrgustiku, mis koondab meie liidu liikmeid ning spetsialiste, et pakkuda:

  • peredele kogemusnõustamist ja tuge;
  • psühholoogilist nõustamist;
  • tegevus- ja kunstiteraapiat haiglaperioodil;
  • väljaspool Eestit teostava ravi korral transpordikulud;
  • tuge leinavatele vanematele;
  • toetavaid ühistegevusi (teraapilised seminarid erinevad loengud ja vestlusringid vanematele ning ühised ettevõtmised haiglas viibivatele lastele).

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit loodi 1992. aastal, et toetada kõiki Eesti peresid, kus on või on olnud lapseeas haigestunud vähihaige laps.

  • Annetades 5 eurot – toetad Tallinna ja Tartu hematoloogia-onkoloogia osakondades lastega tegelevate loovterapeutide tegevust (iga 5 euro eest saab 15 min loovteraapiat haiglas).
  • Annetades 10 eurot – võimaldad kasutada vähihaigel lapsel ja tema perele psühholoogi või muu erialaspetsialisti teenust, võimaldada lapsevanemal maksimaalselt panustada lapse raviprotsessi (iga 10 euro eest saab 30 min teraapilist nõustamist).
  • Annetades 25 eurot - aidad kaasa mitme lapse ravile, saates raviga seonduvad korduvad kiireloomulised (24-tunnine eritransport) analüüsid Soome või Taani laborisse uuringuteks, mida Eestis ei ole võimalik teostada.

http://www.vahilapsed.ee

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Kuldse lindi kampaania kutsub mõtlema vähihaigetele lastele

15.02.2022

15. veebruaril tähistatakse ülemaailmselt vähihaigete laste päeva ja sel puhul rüütavad üle Eesti ennast kuldsesse valgusesse väga paljud ettevõtted. Selle päeva puhul kantakse vähihaigete laste toetuseks kuldset linti ning president külastab haiglas vähihaigeid lapsi ja nende peresid.

„Eestis saab aastas vähidiagnoosi 50 last. Kuldse lindi ja ettevõtete kuldsetesse toonidesse valgustamise kampaaniaga soovime pöörata suuremat tähelepanu vähihaigete laste ja nende perede aitamise vajadusele ning tunnustada ja tänada kõiki toetajaid, kes meie liidule on aastate lõikes abiks olnud ja kellega koos oleme saanud olla toeks vähihaigetele lastele,“ selgitas Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm.

„Kuld on väärtuslik metall ja lapsed meie suurim varandus – kuldset linti kandes saab igaüks avaldada toetust meie keskel olevatele vähihaigetele lastele ja peredele, olla solidaarne nende murede ja rõõmudega. Iga inimese toetus tähendab meie kogukonnale väga palju,” lisas Semm.

Vähihaigete laste päeva ning selle puhuks korraldatud kuldse lindi ja kuldse valgustamise kampaaniaga soovitakse suurendada inimeste teadlikkust, kõrvalseisjate tolerantsi ja julgustada inimesi toetama nii vähihaigeid lapsi – soovitakse panna inimesi hetkeks mõtlema elu hapruse üle. Mida enam vähihaigetest lastest räägitakse, seda enam mõistetakse, et vähihaige lapse täielikuks paranemiseks ei piisa üksnes ravimitest, vaid väga oluline osa sellest on ka ühiskonna toetusel jätkata igapäevast elu nii palju, kui see on võimalik.

„Vähidiagnoos ei ole häbiasi, see on lihtsalt halb õnn ja ühiskonna toetus tähendab nii väikestele kui suurtele väga palju,“ märkis Semm. „Meil on väga hea meel, et sarnaselt varasematele aastatele toetab president Alar Karis samuti vähihaigeid lapsi ja lisaks kuldse lindi kandmisele on otsustanud külastada haiglas viibivaid vähihaigeid lapsi.“

Rahvusvahelise vähihaigete laste päeva puhul valgustavad 15. veebruaril end kuldsetes toonides sajad ettevõtted ja asutused üle Eesti – ennekõike Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tallinna Lastehaigla, kus ravitakse vähihaigeid lapsi, kuid lisaks veel Tallinna Teletorn, Tallinna Vabaduse väljaku valguspostid, Tallinna Lauluväljak, Nõmme Kultuurikeskus, Tartu linna sillad, Ugala teater, Skywheel of Tallinn, Saku Suurhall, Villa Ammende, Rakvere Linnavalitsus, Rakvere Spordikeskus ja paljud-paljud teised.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit pakub tuge ja raviks vajalikku rahalist tuge vähki põdevatele lastele ja nende peredele. Liit kutsub kõiki kandma 15. veebruaril kuldset linti, mida on soovi korral võimalik soetada Sokisahtli kauplusest, ning kõiki ettevõtteid ühinema sel päeval kuldsetesse tuledesse valgustamise ideega.

Vähihaigete laste ravi ja ravile kaasaaitavaid tegevusi saab toetada "Ma armastan aidata" keskkonnas.

Tagasi