Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit „Aita meil pakkuda ja vahendada peredele tugiteenuseid!“

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit „Aita meil pakkuda ja vahendada peredele tugiteenuseid!“

Kuidas su annetus aitab? »

1488 annetust 37 584.52 / 40 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Onkoloogilise haiguse ravi on tihtipeale väga pikk ja nõuab vähemalt ühe lapsevanema täielikku pühendumist. Seetõttu vajatakse paljudes peredes nõu ja tuge lapse haiguse ja raviga toimetulekuks. Oleme loonud vähihaigetele lastele ja nende peredele tugiteenuseid pakkuva tugikeskuse ning toetusvõrgustiku, mis koondab meie liidu liikmeid ning spetsialiste, et pakkuda:

• peredele kogemusnõustamist ja tuge,
• vajadusel psühholoogilist nõustamist,
• tegevus- ja kunstiteraapiat haiglaperioodil,
• abi ja nõu välismaal ravi vajavate laste peredele
• tuge leinavatele vanematele,
• toetavaid ühistegevusi – näiteks teraapilised seminarid, erinevad loengud ja juturingid vanematele ning ühised ettevõtmised haiglas viibivatele lastele.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit loodi 1992. aastal, et toetada kõiki Eesti peresid, kus on või on olnud vähihaige laps.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.vähilapsed.ee
www.facebook.com/EVLVLiit

37 584.52 / 40 000.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu 2016. aasta tegevused

11.04.2017

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tegemistest 2016. aastal.

 

2016. aasta märtsikuus toimus Vaskna talus liidu esimene teraapiline seminar, mis oli korraldatud 8-12 aastaste lastele ja nende peredele.

Peredega tegelesid pereterapeudid, kes viisid läbi nii grupi- kui individuaalteraapiat lastele ja nende peredele.

Seminarilaagris osales 10 peret. Selline väiksem laagriformaat annab suurepärase võimaluse sättida parema fookuse konkreetses vanuses lastele.

29. mail toimus peredele suve alguse piknik Jakobi talus.

11. juunil toimus heategevuslik kogupereüritus Pardiralli, mille õnnestumisse sai oma panuse anda igaüks meie liidust; nii pardiralli ettevalmistuse faasis kui ka rallipäeval Kadriorus.

Rallil osales annetajate abiga 10000 parti. Pardiralli 2016 raames kogutud annetustest 30 000 euroga toetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, et koguda vahendeid raskelt haigetele lastele ravitoidusegude võimaldamiseks.

Ligi 100 000 euroga on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu kaudu aidatud tasuda ravil viibivate laste ravimite eest; tasutud välismaal ravil viibivate laste ning nende perede majutus- ja transpordikulusid; toetatud matuste korraldamist; rahastatud tegevusterapeutide tööd Tartu ja Tallinna haiglate hematoloogia-onkoloogia osakondades.

 

Pardiralli järgselt asus tugikeskuse nõustaja-koordinaator, kelle rolliks on kaardistada potentsiaalne abivajadus ja võimalikud lahendamist vajavad probleemid, luua kontaktid ja korraldada ning vahendada abi andmist abivajajatele.

21.- 24. juulil 2016 toimus Võrumaal, Vaskna Turismitalus, noortelaager. Laagrisse olid oodatud onkoloogilise ravi läbi teinud 16-20 aastased noored.

Laagri korraldasid noored, kes on ise põdenud onkoloogilist haigust. Laagri õhkkond oli vaba ja mahutas nii tegevusi, muusikat, meeldejäävaid inimesi ja rohkelt värskelt õhku.

16.–19. augustil 2016 toimus Voore puhkekülas perelaager, kus seekord osales 36 peret.

Voore puhkeküla pakub piiritult võimalusi koosolemiseks ja koostegutsemiseks iga ilmaga. Seekord said meie liidu liikmed ise panustada töötubade läbiviimisel ja lastele ühistegevuste korraldamisel.

Laagri jooksul toimusid mitmed koosolekud, millest tähtsaim oli meie liidu liikmete jaoks tehtut kokku võttev üldkoosolek.

Laagris oli vanematele toeks ka pereterapeut ning saime osaleda loengutes, et leida endas jõudu ja tarkust laste haiguse ja raviga seotud väljakutsetega toimetulekuks.

Laagrisse tuleb alati professionaalne fotograaf, kes lisaks laagrihetkedele teeb imelisi fotoseeriaid peredest.

Õhtuid sisustas kontsertprogramm mitmete tuntud artistidega.

Laagripäevadele panime punkti kogu pere mängumaa Vudila ühise külastusega.

Tallinna osakonnas käib regulaarselt lastega tegelemas tegevusterapeut.

6. oktoobril toimus Tallinna Lastehaigla saalis loeng "Toetav toitumine kasvajalise haiguse ja selle ravi ajal". Lektoriks oli Hanna-Liis Lepp, kes on kliinilise toitmise spetsialist, arst-konsultant Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, üld- ja onkokirurgia keskuses.

 

17. detsembril toimus Pärnus Endla teatris jõulupidu.

Seekordne jõulupidu algas muusikalise koguperelavastuse etendusega „Alice Imedemaal“ ning jätkus teatri ruumide uudistamisega ja vahva peoga. Loomulikult jõudis meie laste juurde ka muhe jõulumees.

Jõulukuusse mahtus ka vahvaid üllatusi liidu poolt neile lastele, kes kahjuks ravi tõttu ei saanud jõulupeole tulla ega jõulupühi kodus veeta, vaid pidid haiglas ravil olema.

Jõulukuul toimusid veel peredele mõned töötoad, kus tehti ühiselt jõulukaunistusi ja valmistati laste poolt tort haigla personalile.

Meile on väga oluline ka osakonna õdede ja arstide märkamine, meelespidamine ja üllatamine nii Tallinnas kui Tartus, sest koostöös haigla personaliga on suurim vägi, mis aitab meie laste ravil parimal moel õnnestuda. 

Tagasi