Heaolu ja Taastumise Kool: "Toeta lähedasi, kes aitavad taastuda psüühikahäirega pereliikmel, sõbral või töökaaslasel"

Heaolu ja Taastumise Kool: "Toeta lähedasi, kes aitavad taastuda psüühikahäirega pereliikmel, sõbral või töökaaslasel"

Kuidas su annetus aitab? »

74 annetust 1 726.25 / 12 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Heaolu ja Taastumise Kool loob võimalusi täiendushariduseks recovery college põhimõttel. Ootame kogemusi jagama vaimse tervise ning eluks vajalike oskuste teemal.

Sinu annetus aitab arendada lähedaste kogemusnõustajate teenust:
• koostame tugigrupi programmi lähedastele, kes hooldavad ja toetavad psüühikahäirega inimest (pereliiget, sõpra, töökaaslast)
• kutselise aitaja ja kogemusnõustaja duo kutsub tugigrupi ellu - annetus aitab osaleda lähedastel, kes pole seni vajalikku toetust saanud
• gruppi juhtivad kogemusnõustajad osalevad supervisioonides
• saame kogemusi ja uusi ideid õppekäikudel ja õppematerjalidest - viime kogemusnõustamise rahvusvahelisele tasemele. 

Psüühilise erivajadusega inimene vajab tavapärasest enam tähelepanu ja juhendamist. Sotsiaalteenused on keskendunud erivajadustega inimestele, mis ongi oluline. Kuid lähedastega töö vajab enam esile tõstmist. Lähedased ootavad julgustust, kuidas olla hooldajaks ja hoolduskoormusega toime tulla, samal ajal ise tööl käies ning aktiivselt ja kvaliteetselt elades.

http://heakool.ee/

https://www.facebook.com/www.heakool.ee/

1 726.25 / 12 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

DUO-nõustamisgrupp käis esimesel õppekäigul

03.07.2017

"Vaatan nagu väike laps aknast välja. Ma ei ole nii ammu kusagil käinud!" iseloomustas üks grupiliige oma meeleolu, kui õppekäigult tagasi sõitsime.

Õppekäigul tutvusime eneseabivõtetega, mis kriisisituatsioonist tervemana välja aitavad tulla.
Tõsiasi on see, et lähedastele ei ole neile vajalik toetus kättesaadav olnud. On väga tõenäoline, et kui lähedastele oleks neile vajalik toetus kättesaadav olnud, oleks nende taastujatest pereliikmete terviseolukord ja eluga toimetulek hoopis teine.

Sinu annetus aitab lähedasi vajaliku teadmise omandamisel - aitab teada saada, kuidas toetades teist ise terveks jääda.

Vaata lähemalt siit: https://www.armastanaidata.ee/annetan/lapsed-ja-pered/heaolu-ja-taastumise-kool-toeta-lahedasi-kes-aitavad-taastuda-psuuhikahairega-inimesel

Tagasi