Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 535 370 €
Annetajatelt 2 541 228 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Kiusamisvaba Kool: "Muudame koos Eesti koolid kiusamisvabaks!"

Kiusamisvaba Kool: "Muudame koos Eesti koolid kiusamisvabaks!"

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
2 004.40 €
50 annetust
2 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sihtasutuse Kiusamise Vastu eestvedamisel piloteeriti 2013/2014 kooliaastal kahekümnes Eesti koolis Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi. KiVa programm sisaldab nii sotsiaalsete oskuste arendamist, ennetustööd kui kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit, tegevustesse kaasatakse kooli personal, õpilased ja lapsevanemad.

Programmi tõhusust mõõdetakse kaks korda kooliaastas toimuva uuringuga. Rahvusvaheline praktika näitab, et see Turu ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud programm on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust. Eestis läbiviidud mõju-uuringu tulemusel saab öelda, et 20-s pilootkoolis langes ohvrite osakaal KiVa pilootaasta tegevuste tulemusena 17,2%.

2014/2015 õppeaastal jätkavad programmiga pilootkoolid ning liituvad uued koolid pilootaasta kontrollkoolide seast. Kokku on uuel õppeaastal KiVa koole Eestis 31. KiVa pikaajaline eesmärk on jõuda kiusamisvaba kooli programmiga kõikide Eesti koolideni. 

Miinimummahus programmi elluviimise kulu on esimesel aastal ühe õpilase kohta 20 eurot ning soovime, et annetuskeskkonna toetusest on saanud projekti lõppedes kasu vähemalt 100 õpilast. Seeläbi on vähenenud programmis osalevates koolides kiusamise protsent ning ollakse valmis programmi jätkuvalt kasutama ja tegema tööd kiusamisvaba koolikeskkonna hoidmiseks. Loeme heaks tulemuseks, kui KiVa esimese kasutusaastaga väheneb kiusamine baastasemelt keskmiselt 10 protsenti ja enam.

Sihtasutus Kiusamise Vastu asutati 2012. aasta lõpus missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. SA asutasid Heateo Sihtasutus, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial ning sotsiaalsed ettevõtjad Kristi Liiva ja Rasmus Rask.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.kivaprogram.net/estonia

https://et-ee.facebook.com/Kivaeesti

Artiklid