Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 748 206 €
Annetajatelt 3 373 757 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
MTÜ Charity Pirital: “Kingi vaba nädalavahetus suure hoolduskoormusega perele”

MTÜ Charity Pirital: “Kingi vaba nädalavahetus suure hoolduskoormusega perele”

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 760.00 €
160 annetust
6 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ Charity Pirital soovib heade annetajate toel pakkuda nädalavahetusehoidu erivajadustega lastele ja noortele, et anda võimalus perele kord kuus ühel nädalavahetusel puhata, pöörata rohkem tähelepanu teistele pereliikmetele ja omavahelistele suhetele ning tegeleda asjadega, mis suure hoolduskoormuse juures ei ole tihti võimalik.

Erivajadustega lastele ja noortele pakutakse nädalavahetusehoius eakohaseid arendavaid tegevusi, arendades toimetulekuoskusi. Tagatud on järelevalve.

Erivajadustega laps ja noor õpib toime tulema väljaspool harjumuspärast keskkonda, paraneb tema suhtlemis- ja eneseteenindamise oskused, igapäevaeluga toimetulek ning suureneb iseseisvus, et tulevikus elada võimalikult iseseisvat elu.

Annetused aitaksid vähendada perede hoolduskoormust, soodustaksid pere paremat toimimist ning võimaldaksid osaleda aktiivsemalt töös ja ühiskondlikus elus.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Väike annetus võib olla suur kingitus abivajavale perele.

www.charitypirital.ee

 

MTÜ Charity Pirital tänab kõiki annetajaid!

16.05.2018

MTÜ Chariry Pirital tänab kogu südamest kõiki annetajaid! 

“Ma armastan aidata" heade annetajate toel toimunud nädalavahetuse hoid pakkus meeldivat  vaheldust  ja mitmekülgset arendavat tegevust  lastele ning oli kosutavaks puhkuseks peredele. Suur-suur  tänu kõikidele annetajatele!

 

Tagasi