MTÜ Charity Pirital: “Kingi vaba nädalavahetus suure hoolduskoormusega perele”

MTÜ Charity Pirital: “Kingi vaba nädalavahetus suure hoolduskoormusega perele”

Kuidas su annetus aitab? »

160 annetust 3 760.00 / 6 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ Charity Pirital soovib heade annetajate toel pakkuda nädalavahetusehoidu erivajadustega lastele ja noortele, et anda võimalus perele kord kuus ühel nädalavahetusel puhata, pöörata rohkem tähelepanu teistele pereliikmetele ja omavahelistele suhetele ning tegeleda asjadega, mis suure hoolduskoormuse juures ei ole tihti võimalik.

Erivajadustega lastele ja noortele pakutakse nädalavahetusehoius eakohaseid arendavaid tegevusi, arendades toimetulekuoskusi. Tagatud on järelevalve.

Erivajadustega laps ja noor õpib toime tulema väljaspool harjumuspärast keskkonda, paraneb tema suhtlemis- ja eneseteenindamise oskused, igapäevaeluga toimetulek ning suureneb iseseisvus, et tulevikus elada võimalikult iseseisvat elu.

Annetused aitaksid vähendada perede hoolduskoormust, soodustaksid pere paremat toimimist ning võimaldaksid osaleda aktiivsemalt töös ja ühiskondlikus elus.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Väike annetus võib olla suur kingitus abivajavale perele.

www.charitypirital.ee

 

3 760.00 / 6 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid