Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 376 960 €
Annetajatelt 3 149 466 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
MTÜ Eriline Maailm: Aita erivajadustega lastel kokakunstiga kätt proovida!

MTÜ Eriline Maailm: Aita erivajadustega lastel kokakunstiga kätt proovida!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
2 754.00 €
113 annetust
5 500.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Erivajadustega lapsed vajavad hädasti sotsiaalset adaptatsiooni.

MTÜ Eriline Maailm korraldab meistriklasside sarja, kus erivajadustega lapsed õpivad tegevusspetsialistide ning professionaalsete kokkade ja kondiitrite abiga toidu valmistamise aluseid. Isegi selline lihtne tegevus nagu võileiva valmistamine võib kujuneda oluliseks sammuks lapse iseseisvuse ning sõltumatuse poole.

Samuti arendavad lapsed tegevuste käigus iseseisvust, huvi kulinaaria vastu, enda töökoha korrastamise ning korras hoidmise oskusi. Lisaks peenmotoorika arendamisele mõjuvad meistriklassid positiivselt laste suhtlusoskustele.

Nii koolieelikud kui kooliõpilased valmistavad hea meelega endale käepäraseid eineid ning pole välistatud, et peale meie tegevustes osalemist valivad nad kokanduse enda elukutseks.

  • Annetades 10 eurot, kindlustad ühele lapsele meistriklassist osavõtu!

Aitame lastel avastada võimaluste maailma!

Erilised lapsed rikastavad maailma

16.06.2022

Ühel 2013. aasta külmal talveõhtul said hubases kohvikus kokku viis noort naist, kelle peres kasvasid erivajadustega lapsed. “Igaühel meist olid oma kogemused õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, oma hindamatud teadmised ja soov neid teistega jagada,” meenutab MTÜ Eriline Maailm asutaja ja tegevjuht Julia Stolberova hetke, mil otsustati ühing luua. “Soovisime pakkuda tuge teistele sarnases olukorras peredele, et nende teekond koos erilise lapsega oleks lihtsam ja kiirem.” Mõned kuud hiljem oli MTÜ loodud ja tegevus võis alata.

Ühest ideest mitu erinevat suunda

Julia meenutab, et päris alguses tegutseti eeskätt oma laste nimel. “Aja jooksul nägime, et meil on piisavalt teadmisi ja oskusi aidata ja toetada ka teisi sihtgruppe, kuhu meie enda lapsed ei kuulu,” räägib Julia, kuidas on organisatsioon aastate jooksul arenenud. “Viimased kolm-neli aastat oleme tegelenud veel rohkem kaasamisega ühiskonnas laiemalt, aga muidugi erivajadustega laste kontekstis.” 

MTÜ Eriline Maailm näeb enda ülesandena teadlikkuse tõstmist erivajadustega lastega perede elukorraldusest, samuti hariduse muutumist kaasavamaks. “Tahame vastata avatult küsimustele, mis tulenevad vastastikustest hirmudest ja muredest, kui me ütleme, et erivajadustega lapsi ei peaks ülejäänutest eraldama, vaid pakkuma neile kaasavat keskkonda,” ütleb ühingu tegevjuht Julia Stolberova. Vahel keskendutakse oma töös mõnele konkreetsele sihtrühmale - näiteks õpetajatele, poliitikutele, sportlastele. “See valik on tulnud peaaegu alati mõnest eelnevast kogemusest, kui on selgunud, et peame üksteisest rohkem teada saama.”

Aastatega on esialgne idee nii hoogsalt laienenud, et asutajate seltskonnast on kasvanud välja kolm uut organisatsiooni. Kaks algset asutajat - Julia Stolberova ja Ženja Volohhonskaja - tegutsevad tänaseni MTÜ Eriline Maailm juures. “Meie ühingu aktiivses meeskonnas on praegu kuus liiget: Julia, Ženja, Maksim, Irina, Oleg ja Maria. Kõik nad on kaasatud erinevatesse projektidesse,” räägib Julia ja toob välja, et sageli liituvad nendega ka püsivabatahtlikud Jelena, Irina ja Darja. “Aastate jooksul on meil juba tekkinud üsna täpne teadmine, kes milles tugev on, ja jagamegi ülesandeid vastavalt sellele.”

Suurimaks innustajaks on lapsed ise ja koostöö vanematega 

Reeglina individuaalsete kohtumiste ja vestlustena toimuv koostöö lapsevanematega on MTÜ eestvedajate jaoks väga motiveeriv. “Kui saame aidata lapsevanemal leida jõudu edasi liikuda, valida õige tee, siis on see tohutu edu ja meie abi on edaspidi sihipärane. See on meie põhiidee – toetada peret õigel ajal. Tahame olla olemas siis, kui pere meie tuge enim vajab ning pakkuda erinevaid kasulikke ja ka meelelahutuslikke tegevusi,” räägib Julia Stolberova. 

Ja loomulikult annavad indu tegutsemiseks lapsed ise, seda eriti vabatahtlike jaoks. “Raske on üles lugeda, kui paljudest erinevatest tegevustest on lapsed saanud esmakordselt osa tänu meie vabatahtlikele. Paljude vabatahtlike jaoks on just need kogemused andnud tõuke jätkata tegutsemist koos eriliste lastega,” kinnitab Julia.

Oluline on luua võimalusi tavaelust osa saada

Loetud päevade pärast toimub tuntud ja tunnustatud Kaja Pizzas esimene kokandusteemaline meistriklass, kus erivajadustega lapsed õpivad tegevusspetsialistide ning professionaalsete kokkade abiga toitu valmistama. Kuna meistriklasside rühmad on väikesed, igas 10-12 inimest, siis soovis ühing luua juurde võimalusi söögivalmistamise koolitustest osa võtta. Suve lõpus algavadki Vivere koolis Yuliia Liiri juhendamisel igakuised kokanduskoolitused ühele lasterühmale. “Need koolitused toimuvad otse kooli sööklas!” toob Julia uhkusega välja.

Eriliste laste vanemaid ühendava MTÜ jaoks on oluline, et erivajadustega lapsed saaksid võimalikult palju osa erinevatest “tavalistest” tegevustest. Nii on lapsed osalenud näiteks rahvusvahelisel tantsufestivalil, teinud Eesti 100. sünnipäeva puhul valmis väikese animafilmi, kujundanud koostöös režissöör Hindrek “Masa” Maasikuga muusikavideo Eesti artisti PAJ loole “Travel on My Mind” ja palju-palju muud.

Ühe toreda projektina meenutab Julia Stolberova mõned aastad tagasi koostöös Rahvusringhäälinguga salvestatud saatesarja “Räägi mulle muinasjuttu”, kus kõigi erakondade esindajad lugesid erivajadustega lastele raamatuid ette. “Ja nüüd iga kord, kui poliitikud teevad otsuseid, mis puudutavad erilisi lapsi, saavad nad mõelda konkreetsetele lastele, kellega nad saate salvestamisel vahetult kokku puutusid,” märgib Julia.

Enam kui kaheksa tegevusaasta jooksul on viidud ellu üle 150 ettevõtmise, päris väikestest kuni rahvusvaheliste Erasmus+ projektideni. Üks suuremaid ja olulisemaid tegevusi on olnud erakooli Vivere avamine 2019. aasta septembris. See on kool, mis pakub erilistele lastele erilist tähelepanu, individuaalset lähenemist ja õppimisrõõmu.

Unistus teaduslaborist

Kui küsida MTÜ tegevjuhilt tulevikuplaanide ja unistuste kohta, tuleb üsna ootamatu vastus - labori avamine! Ootamatu sellepärast, et tavaliselt ei seostata erivajadustega lapsi teadustegevustega. “Mõnikord on see tõesti õigustatud. Aga mitte alati!” kinnitab Julia Stolberova ja ütleb, et paljud erilised lapsed tahavad õppida erinevaid teadusi. “Kuid nende jaoks on oluline esitada seda teistmoodi, vähem akadeemiliselt ning maksimaalse harjutamise ja visualiseerimisega.” Nii ongi MTÜ eestvedajad otsinud viimase kahe aasta jooksul teiste riikide kolleegidelt näiteid, kuidas keerulisi asju lihtsalt ja läbi kogemuste õpetada. “Meie unistus on ruum, kus on turvaline katsetada, teha tõsiseid katseid,” räägib Julia.

Milline on MTÜ Eriline Maailm hea tuju laul?

Queen - We Are The Champions

"Ilmselt seetõttu, et meie vanemad veedavad enamasti suurema osa oma elust võideldes. Võideldes iseendaga, süsteemiga, teiste poolt aktsepteerimisega. Kogemuste puudumisel teevad nad teel vigu, teevad endale etteheiteid, aga tõusevad uuesti püsti ja liiguvad edasi. Ja kas see tee on ideaalne või vigu täis - see ei oma tähtsust. Kes on leidnud jõudu liikuda, on juba võitja ja meister. Ja lapsed on iga vanema jaoks algusest peale võitjad!"

Vaata ka: www.erilinemaailm.ee

Tagasi