SOS Lasteküla “Toeta turvalise kodu loomist igale lapsele!”

SOS Lasteküla “Toeta turvalise kodu loomist igale lapsele!”

Kuidas su annetus aitab? »

968 annetust 24 565.51 / 25 012.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

SOS peretugevdusprogrammi eesmärgiks on perede toimetulekuvõime taastamine sel määral, et vanem suudaks oma lastele tagada arenguks vajaliku turvalise ja toetava keskkonna. Soovime ennetada olukordi, kus lapsed tuleb oma vanematest eraldada.

Sinu annetuse abil saame Narva, Sillamäe, Keila linna, Keila ning Harku valla, Kohtla-Järve ning Vasalemma ja selle lähiümbruse riskilastele ja nende vanematele pakkuda sotsiaalset ja majanduslikku tuge, nõustamist, psühholoogilist ja logopeedilist abi ning vajadusel tuge ravimite ostmisel.

2017. aastal parandasime üheskoos 289 lapse ehk 142 pere igapäevast elu. SOS Lasteküla on tegutsenud Eestis juba üle 23 aasta ning lisaks perepõhisele asendushoolduse teenusele tegeleme alates 2008. aastast ka ennetustööga. Peretugevdusprogrammist on aastate jooksul abi saanud rohkem kui 1100 last ja 450 peret.

Ühingu eesmärk on tagada lastele püsiv turvaline perekond ja kodu.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.sos-lastekyla.ee

https://www.facebook.com/SOSlastekyla/

24 565.51 / 25 012.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Maailma parim paik on oma kodu koos oma vanematega

24.01.2017

Tänu heldetele annetajatele võivad väga paljud väikesed silmapaarid tunda rõõmu selle üle, et saavad kasvada oma kodus koos oma vanematega. SOS peretugevdusprogrammi eesmärk on aidata raskustesse sattunud peredel ületada tekkinud probleemid, et lapsed saaksid kasvada oma vanemate juures. 2016. aastal osales programmis 256 last ning 143 peret. Annetajate abiga suudab SOS Lasteküla tänasel päeval peretugevdusprogrammiga aidata riskiperesid Narvas, Sillamäel, Keila linnas ja Keila ning Harku vallas.

Eestis satub asendus- ja turvakodudesse aastas umbes 400 last, sest ema ja isa ei suuda nende eest piisavalt hästi hoolitseda. SOS Lasteküla tegeleb ennetustööga alates 2008. aastast ning selle aja jooksul on programmist abi saanud rohkem kui 700 last ja üle 300 pere.

Mis on peretugevdusprogramm?

Peretugevdusprogramm on ennetustöö. Õigeaegne toetamine võimaldab perel ise oma lapsed üles kasvatada ning neilt ei võeta lapsi ära.

Tavaliselt jõuavad pered programmi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kaudu, kes teeb perele ettepaneku programmis osalemiseks. Kui pere on nõus, sõlmitakse kolmepoolne leping, millele kirjutavad alla pere, kohaliku omavalitsuse esindaja ja SOS Lasteküla tugiisik. Pere osalemine programmis on vabatahtlik ning leping sõlmitakse esialgu kuueks kuuks.

Narva linnas, kus programm on tegutsenud kõige kauem, pöörduvad pered ka juba otse SOS Lasteküla poole, sooviga programmis osalemiseks.

Kohaliku omavalitsuse esindaja ja SOS Lasteküla tugiisik hindavad konkreetse pere vajadused ja tugevused, seejärel koostatakse koos plaan, mida pere asub SOS Lasteküla tugiisiku abiga ellu viia.

SOS tugiisikul on väga oluline roll

Tugiisik külastab peret kahel korral nädalas, aga kui vaja, ka tihedamini. Ühel korral kohtutakse kontoris, teisel korral kindlasti kodus, et näha, kuidas toimub kodustes oludes pere omavaheline suhtlemine ja millised on olud. Tugiisiku ülesanne on püüda perekonda tervendada, leida üles ja arendada hädasolija tugevamaid külgi, parandada pere sotsiaalseid oskusi, pakkuda perele erinevate erialaspetsialistide abi ning olla inimeseks, keda saab usaldada.

Programmis osalev pere saab majanduslikku ja psühholoogilist nõustamist, arsti- ja toiduabi, samuti õpi-, logopeedilist ning terapeutilist tuge. Kõige olulisem ja keerulisem tugiisiku töös on aga mitte süvendada perede õpitud abitust, vaid juhendada asju õigesti ja korrektselt tegema. Tugiisik näitab vajadusel tegevused ette, mitte ei tee neid pere eest ära.

Ka näiteks kodus sooja toidu tegemine võib olla paljudele peredele väljakutseks - kui emadel-isadel endal pole olnud häid eeskujusid, kelle pealt õppida, kuidas pere toimib, siis üldjuhul ei oska need perevanemad ka oma lapsi suunata ega vajalikke peretraditsioone luua. Selle oskuse omandamisel ongi tugiisikul väga suur roll.

2014. aastal läbi viidud uuring kinnitas, et 70% programmis osalenud peredest on olnud võimelised oma pereelus sisse viima olulisi muutusi ning nad on suutnud programmi läbimise järel hakkama saada ilma olulise kõrvalise abita.

Tänu annetajate abile saab SOS Lasteküla risikiperedele võimaldada mitmekülgset abi ning tulevikus suurendada ka neid piirkondi, kus peretugevdusprogrammi teenust pakkuda.

Siirad tänusõnad kõikidele suure südamega annetajatele, kes SOS Lasteküla lapsi 2016. aastal läbi Ma Armastan Aidata keskkonna toetasid!

Loe täpsemalt SIIT

Tagasi