Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 772 203 €
Annetajatelt 2 778 061 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond „Toeta raskelt haigetele lastele arendavate teraapiate võimaldamist!"

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond „Toeta raskelt haigetele lastele arendavate teraapiate võimaldamist!"

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
8 827.19 €
289 annetust
22 500.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks Eesti vanimaid ja suurimaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast aidanud raskelt haigeid lapsi nende haigusega seotud kulude katmisel. Lisaks toetab fond vajaliku aparatuuri soetamist TÜ Kliinikumi lastekliinikusse ja teistesse lasteosakondadesse ning väiksematesse Eesti haiglatesse, ravikvaliteedi edendamisega toetades arstide ja teiste erialaspetsialistide täiendkoolitust ning heategijate abi vahendamisega.

Vajame toetajate abi, et võimaldada raskelt haigetele lastele nende seisundit leevendavaid arendavaid teraapiaid. 

Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku parandamine. Arendavaid teraapiaid vajavate laste profiil on äärmiselt erinev – käitumishäirest sügava liikumispuudeni. Tihtilugu vajavad liitpuudega lapsed mitut erinevat teraapiat.

Riiklikud vahendid ei ole  piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas. Seega aitab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust ka kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita.

Muusikateraapia sobib iseärnis nii füüsiliste, emotsionaalsete kui ka vaimsete erivajadustega lastele ja täiskasvanutele. Erivajadusega laste ja noorte sõnalise eneseväljenduse piiratuse või muude arenguliste iseärasuste tõttu loob just muusikateraapia häid võimalusi tunnetuse ja suhtlemise arendamiseks ning emotsioonide ja käitumise juhtimiseks. Samuti võimaldab muusikateraapia kehatunnetuse ja meelte arendamist ning soodustab lõõgastumist ja eneseväljendust. Muusikateraapiat nagu teisi kunstiteraapiaid kasutatakse meditsiinis haigete ravi toetamisel. Tegemist on maailmas tunnustatud ja tõenduspõhise teraapiavormiga, mida toetavad teadusuuringud ja mis on tihedalt seotud teiste teaduslike distsipliinidega nagu psühholoogia, meditsiin, sotsiaalteadused, kasvatusteadused ja muusikateadus.

Ratsutamisterapeudi poole pöörduvad enamasti elukestva haigusseisundiga patsiendid ja nende vanemad või hooldajad. Lisaks saavad abi ka keerulise sotsiaalse taustaga lapsed ning kõneprobleemide või madala enesehinnanguga silmitsi seisvad patsiendid. Teraapia eesmärk on näiteks kõnnimustri, tasakaalu, koordinatsiooni ja rühi parandamine, kehatüve-, jala- ning vaagnavöötmelihaste tugevdamine, eduelamuse andmine ja sihipärase tegevuse pakkumine. Teraapia peab olema muutuste saavutamiseks järjepidev. Omaette eesmärk on säilitada ka olemasolevat funktsionaalsust, et patsiendi olukord ei halveneks. Samuti kasutatakse ratsutamisteraapiat, et toetada teisi teraapiavorme ja -meetodeid. Ratsutamisteraapia on eesmärgi- ja teaduspõhine teraapiavorm, millest tehakse iga aastaga aina rohkem erinevaid uurimistöid. Mujal maailmas on ratsutamisteraapia tunnustatud teraapiavaldkond, mida rahastab riik.

Tegevusterapeudi juurde jõuavad lisaks erinevate diagnoosidega lastele ka diagnoosita lapsed, kellel esineb raskusi või probleeme igapäevaelu tegevuste sooritamisel. Teraapias käimine peab olema järjepidev, kõik tegevusteraapias tegevused on eesmärgipärased ja on suunatud perega koostöös püstitatud eesmärkide täitmisele. Tegevusteraapias on mäng kui üks lapse tähtsamatest igapäevaelutegevustest terapeudi peamiseks töövahendiks.

Füsioteraapia teenusest saavad abi erinevate diagnoosidega, arengu mahajäämusega või traumajärgsed lapsed. Füsioteraapia on suunatud konkreetse eesmärgi ja funktsioonihäire parandamiseks, milles kasutatakse ühe osana terapeutilist võimlemist. Järjepidev füsioteraapia tagab saavutatud või paranenud funktsionaalse seisundi ka edaspidi. Paljude diagnooside või seisundite puhul on märgata ilma füsioterapeutilise sekkumiseta ka funktsiooni halvenemist.

 

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. 

www.lastefond.ee   
https://www.facebook.com/lastefond

Artiklid