Eesti Loomakaitse Selts: "Aita Eesti loomi!"

Eesti Loomakaitse Selts: "Aita Eesti loomi!"

Kuidas su annetus aitab? »

1125 annetust 10 754.00 / 15 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

“Aita eesti loomi!” projektile annetades aitad meil aidata kodutuid, hüljatuid, hättasattunud kui ka väärkoheldud loomi. Teie annetuste toel võtame enda hoole alla loomi, keda on väärkoheldud või kellel pole kuskil mujal kohta. Aitame lahendada kassikolooniate probleemi steriliseerides, kastreerides ja otsides neile kodusid. Kontrollime lemmik- ja põllumajandusloomade elutingimusi ning teeme ettepanekuid nende parandamiseks. Lisaks läbi inimeste nõustamise, koolitamise ja avalikkuse teavitamise aitame ennetada loomade väärkohtlemist ja hülgamist.

Hüljatud kui ka hätta sattunud loomad vajavad meie abi peamiselt transpordil, kliiniku arvete tasumisel (tervisekontroll, vajadusel ravi, vaktsineerimine, parasiiditõrje, kiibistamine ja registreerimine, steriliseerimine või kastreerimine), ajutise kodu ja toidu näol. Väärkoheldud loomi aitame läbi kontrollkäikude, kus hindame elutingimusi ja tervislikku seisundit. Rikkumisel püüame looma olukorda parandada sobivate meetoditega. Kodutute loomade arvu püüame vähendada lemmikloomade kiibistamise, registreerimise ja steriliseerimise, kastreerimise propageerimise abil. Lisaks juhime erinevate kampaaniatega kui ka koolitustega ja nõustamisega inimeste tähelepanu looma võtuga kaasnevale vastutusele ja probleemidele.

Eesti Loomakaitse Selts aitas 2017. aastal ligi 400 looma, nõustasime telefoni ja e-kirja teel rohkem kui 1500 korral ning korraldasime 4 teavituskampaaniat. Rahaliselt abistasime aastal 2017 loomi kokku 21 855 eest. Aita meil oma annetustega neid tegevusi jätkata!

Eesti Loomakaitse Seltsi võimekus abistada sõltub peamiselt heade inimeste annetustest. Annetused võimaldavad meil tegeleda nii loomade otsese abistamisega, loomakaitsealase järelvalvega, avalikkuse teavitamisega, inimeste koolitamisega kui õigusloomes osalemisega. Samuti abistame annetuste toel teisi loomadega tegelevaid organisatsioone üle Eesti.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.loomakaitse.ee

http://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts

10 754.00 / 15 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Loomakaitsjatele saabub enam teateid loomade väärkohtlemisest

23.01.2019

Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS) infoliinile laekus 2018. aastal kokku 3033 teadet. Ülekaalus on kaebuste sisu poolest loomade väärkohtlemised. Seesugustest juhtumitest teatati keskmiselt 33 korda kuus.

„Loomulikult ei ole kõik väärkohtlemised üksnes loomade vastu suunatud otsene vägivald vaid enamik teateid puudutab loomade pidamistingimusi. Näiteks puudub loomal korralik kuut, tema karv on pulstunud ja must, koera hoitakse kinni lühikese keti otsas või pikalt kitsal alal, näiteks rõdul. Küll on sellised rikkumised ohuks looma füüsilisele kui ka vaimsele tervisele,” kommenteerib ELS-i otsese abistamise juht Margit Midro. „Äärmiselt kurb on näha, et endiselt on meil probleemiks soovimatute loomapoegade uputamine või muul moel tapmine. Kuigi soovimatute järglaste tulekut on äärmiselt lihtne vältida looma steriliseerides või kastreerides. Harvad ei ole ka loomade avalikud löömised või lausa peksmised. Seda juhtub sageli koertega, keda ei ole omanikud suutnud korralikult käituma õpetada ja selleks, et looma avalikus ruumis korrale kutsuda, kasutatakse vägivalda,” lisab Midro. Eelmisel aastal laekus palju teateid, keskmiselt 80 teadet kuus, ka hulkuvate loomade, vigastatud ja eksinud lindude ja metsloomade kohta.

Kaebustega tegelemiseks valime viisi vastavalt vajadusele ja võimalusele, kas teeme seda koostöös teatajaga teda nõustades või juhendades, kaudselt piltide või videode abil, kaasame teise loomi abistava organisatsiooni või läheme ise kohapeale. Kontrollkäike aitavad ELS-is läbi viia peamiselt vabatahtlikud. Loomakaitse Seltsi inimesed viivad seesuguseid kontrolle läbi eraisikute kodudes, loomapoodides, loomafarmides ja muudes kohtades, kus loomi hoitakse. Lisaks päästetakse linde ja loomi, kes on sattunud ohtlikku kohta või saanud viga. Kontrolle ja loomade päästmisi tehti eelmisel aastal kokku 143.   Kui loomadega seotud teated ei ole MTÜ võimuses lahendada teeb selts pöördumised ametkondadele. Neid tehti eelmisel aastal kokku 95.

Teadete hulk aastast aastasse on erinev, kuid ülekaalus on alati loomade väärkohtlemised, millest enamus on pidamistingimuste rikkumised. Selleks, et jõuda rohkemate inimesteni ja loomadeni vajab selts vabatahtlike abi. Uuri kuidas saad sina panustada: https://loomakaitse.ee/tule-vabatahtlikuks/

 

Tagasi