Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 683 135 €
Annetajatelt 3 308 686 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Loomakaitse Selts "Aita ravida üle Eesti hätta sattunud loomi ja linde!"

Eesti Loomakaitse Selts "Aita ravida üle Eesti hätta sattunud loomi ja linde!"

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
26 426.71 €
1886 annetust
36 075.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sinu annetusi kasutame selleks, et tagada õnnetuse või halbade elutingimuste tõttu raskesse seisundisse sattunud loomade ja lindude ravi. Lisaks hoolitseme selle eest, et hulkuvad, hüljatud ja meie abi vajavad koerad, kassid saaksid steriliseeritud või kastreeritud. Nii soovime tagada olukorra, kus meist sõltuvad loomad ja linnud põhjuseta ei kannata ning ei saa soovimatuid järglasi.

Aastatel 2009-2015 laekus meie infotelefonile kokku 27 435 teadet hätta sattunud loomast või linnust, abistasime rahaliselt kokku 8308 looma ja lindu ning katsime nende raviga seonduvaid kulusid kokku 240 244 euro väärtuses. Aita meil oma annetustega neid tegevusi jätkata!

Eesti Loomakaitse Seltsi võimekus abistada sõltub peamiselt heade inimeste annetustest. Annetused võimaldavad meil tegeleda nii loomade otsese abistamisega, loomakaitsealase järelvalvega, avalikkuse teavitamisega, inimeste koolitamisega kui õigusloomes osalemisega. Samuti abistame annetuste toel teisi loomadega tegelevaid organisatsioone üle Eesti.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.loomakaitse.ee

http://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts

Kokkuvõte Eesti Loomakaitse Seltsi 2014. aasta tegevustest

08.09.2015

2014. aastal olime abiks 3660 hädajuhtumi lahendamisel ja katsime loomade veterinaarkulusid üle 30 000 euro eest.

2014. aastal nõustas Eesti Loomakaitse Selts eraisikuid ja ametkondi ning lahendas seltsile saabunud juhtumeid ühtekokku 3660 korral, mis teeb keskmiselt 15 juhtumit igas tööpäevas. Juhtumite lahendamiseks koostas ELS ametkondadele nagu Veterinaar- ja Toiduamet, politsei ja kohalikud omavalitused 78 pöördumist ja avaldust.

2014. aastal kattis ELS 864 looma veterinaarseid arveid ja sellega seotud kulusid 31 422,78 euro eest. Keskmiselt toetas ELS loomade veterinaarseid protseduure ja sellega seonduvaid kulusid 2619 euroga kuus. ELS toetas 323 kassi ja 12 koera steriliseerimist ja kastreerimist kokku 9602,52 euro eest, 148 kassi ja 11 koera kiibistamist 1859 euro eest, 157 kassi ja 40 koera vaktsineerimist 3342,55 euro eest, 149 kassi ja 30 koera ravi ja operatsioonide teostamist 3857,19 euro eest. Toiduabiga aitas ELS 129 kassi ja koera 724,39 euro eest ja transpordiabiga 104 kassi-koera, lisaks teisi loomi kokku 912,4 euro eest. Lisaks kassidele ja koertele said ELS-i kaudu veterinaarset ravi ja muud abi ka küülikud, merisead, deegud, tšintšiljad, ogahiired, rotid, kilpkonnad, papagoid, oravad, siilid, varesed, kajakad, toonekured, piiritajad, nugised ja kährikud. Mitmeid omanikuta kasse, koeri ja teisi lemmikloomi aitas ELS ka nii ajutiste hoiukodude kui ka alaliste kodude leidmisel. Teisi Eesti loomakaitseorganisatsioone toetas ELS kokku 8393,23 euroga.

Tänu Royal Canin Eestile ja Nestlé Purina Eestile sai ELS toiduabi osutada lisaks veel paljudele abivajavatele loomadele, suunates abi omakorda erinevatele loomi abistavatele organisatsioonidele ja hoiukodudele.

Abivajavate loomadega seotud ravikulud ja veterinaarsete protseduuride tasud maksti suures ulatuses tänu ELSile laekunud rahalistele annetustele, Swedbanki annetuskeskkonna „Ma armastan aidata“ ja Põllumajandusministeeriumi toel. Tööpäeviti kell 9-17 avatud infoliini hallatakse annetuste toel.

Lisaks loomade veterinaarkulude tasumisele ja hädajuhtumite lahendamisele tegeleb Eesti Loomakaitse Selts igapäevaselt ka loomakaitse ja loomade heaolu põhimõtete teavitamise ja levitamisega elanikkonna hulgas, loomakaitsealaste koolitustega ning loomakaitsealases järelevalves ja õigusloomes osalemisega.

“2014. aastal oleme loonud kasulikke kontakte ja leidnud kaasamõtlejaid erinevate organisatsioonide ja kodanike seas – koostööd uute ja olemasolevate partneritega võiks nimetada Eesti Loomakaitse Seltsi möödunud aasta oluliseks märksõnaks,“ leiab Eesti Loomakaitse Seltsi tegevjuht Henry Vürst lisades: „Ehkki suure osa oma ajast pühendame hädajuhtumite lahendamisele, oleme korraldanud mitmeid üle-Eestilisi teavituskampaaniad pannes rõhku väga vajalikule ennetustööle ning viinud läbi mitmeid heategevusprojekte, millega on kaasa tulnud positiivselt suur hulk inimesi. Usume, et lisaks tuhandete juhtumite lahendamisele ja hättasattunud loomade aitamisele, suutsime 2014. aastal edendada aktiivselt ka Eesti loomapidamiskultuuri.“

Tagasi