Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Eesti Loomakaitse Selts "Aita ravida üle Eesti hätta sattunud loomi ja linde!"

Eesti Loomakaitse Selts "Aita ravida üle Eesti hätta sattunud loomi ja linde!"

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
26 426.71 €
1886 annetust
36 075.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sinu annetusi kasutame selleks, et tagada õnnetuse või halbade elutingimuste tõttu raskesse seisundisse sattunud loomade ja lindude ravi. Lisaks hoolitseme selle eest, et hulkuvad, hüljatud ja meie abi vajavad koerad, kassid saaksid steriliseeritud või kastreeritud. Nii soovime tagada olukorra, kus meist sõltuvad loomad ja linnud põhjuseta ei kannata ning ei saa soovimatuid järglasi.

Aastatel 2009-2015 laekus meie infotelefonile kokku 27 435 teadet hätta sattunud loomast või linnust, abistasime rahaliselt kokku 8308 looma ja lindu ning katsime nende raviga seonduvaid kulusid kokku 240 244 euro väärtuses. Aita meil oma annetustega neid tegevusi jätkata!

Eesti Loomakaitse Seltsi võimekus abistada sõltub peamiselt heade inimeste annetustest. Annetused võimaldavad meil tegeleda nii loomade otsese abistamisega, loomakaitsealase järelvalvega, avalikkuse teavitamisega, inimeste koolitamisega kui õigusloomes osalemisega. Samuti abistame annetuste toel teisi loomadega tegelevaid organisatsioone üle Eesti.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.loomakaitse.ee

http://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts

Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused mais 2015

08.09.2015

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 328 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, samuti väärkoheldud ja hulkuvate loomade ning vigastatud lindude kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks mais kokku 17 pöördumist, neist 9 Veterinaar- ja Toiduametile, 6 kohalikele omavalitsustele ja 1 politseile.

Mais hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 34 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1654,20 euro ulatuses. Aidati kasse, koeri, siile, küülikuid ja pesukaru.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte mais 51 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi poolt Tallinna Vanalinna Päevade raames korraldatud lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2015 ja seltsi üleskutse oma loomaga rohkem tegeleda. Lisaks kajastati märkimisväärselt Saaremaal aset leidnud hobuste väärkohtlemise juhtumit jaseltsi rahulolematust Lääne-Saare vallavalitsuse tegevusega hulkuvate kasside probleemi lahendamisel.

4.-10. mail viis Eesti Loomakaitse Selts Cherry pakkumisteportaalis läbi emadepäeva heategevuskampaania, millega õnnestus koguda annetusi 470 euro ulatuses. Annetused lähevad peamiselt abivajavate loomade toidu-, ravi- ja teiste veterinaarsete protseduuride katmiseks, samuti hüljatud lemmikutele uue kodu otsimise ja ennetava teavitustöö toetuseks. Loe lähemalt siit.

30. mail korraldas ELS Tallinna Vanalinna Päevade raames teist aastat lemmikloomade, loomaomanike ja loomasõprade ühist rongkäiku Käpakäik 2015, mille peamiseks eesmärgiks oli näidata, et oma lemmikuga tuleb tegeleda ning see on võimalik ka linnaruumis. Politseipargist alanud rongkäik kulmineerus Raekoja platsil koerte trikkide ja teiste etteastetega, millest said osa võtta ka mitmed neljakäpalised publiku seast ning nõuandeid heast loomapidamisest jagas ELS-i avatud infolaud.

Tagasi