Eesti Ornitoloogiaühing: "Eesti lindude heaks!"

Eesti Ornitoloogiaühing: "Eesti lindude heaks!"

Kuidas su annetus aitab? »

181 annetust 3 595.92 / 11 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti on linnurikas maa. Meil pesitseb kuni 20 miljonit paari linde, siin on kohatud ligi 390 linnuliiki. Asume tähtsate rändeteede ristumiskohas, mistõttu on meil suur vastutus lindude hea käekäigu säilitamisel. Eestis pesitsevatel ja läbirändavatel lindudel seisavad  ees tõsised väljakutsed. Sobilikke elu- ja toitumispaiku jääb üha vähemaks nii metsas, põllul kui merel.  Keerulisemaks on muutunud olud talvitusaladel ja rändeteedel. Enam pole iseenesest mõistetav, et suitsupääsuke igal kevadel pesa ehitama naaseb ja rukkirääk heinamaal laulab.

Me ei saa parandada olukorda Aafrika talvitusaladel, küll aga saame üheskoos palju ära teha, et Eesti linnurikkus püsiks ja lindudesse suhtutaks hästi. 

Sinu annetuse abiga saame viia läbi uuringuid ja seireid, kasutades neist tekkivaid uusi teadmisi lindude kaitseks, tutvustada linde ja levitada sõbralikku suhtumist lindudesse!     

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

http://www.eoy.ee/

https://www.facebook.com/ornitoloogiayhing

3 595.92 / 11 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid