Eestimaa Looduse Fond „Aita kaitsta Eesti metsa!“

Eestimaa Looduse Fond „Aita kaitsta Eesti metsa!“

Kuidas su annetus aitab? »

169 annetust 3 046.56 / 12 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti on metsane maa. Metsa rikkus ja tugevus lähtub tema mitmekesisusest. Mitmekesine mets tähendab elupaiku väga erinevatele liikidele, sh haruldastele liikidele. Suur mitmekesisus muudab metsad kahjustustele vastupidavamaks ja suurendab nende taastumisvõimet suurtest häiringutest (tormid, tulekahjud jne). Selle sajandi alguse äärmiselt intensiivne metsamajandamine on surve alla pannud vanades metsades elutsevad liigid. 

Lisaks vanade metsade elustikule vajavad tähelepanu ning elutingimuste tagamist ka teised liigid. Paljudele on eluks vajalikud näiteks surnud puud, looduslik veerežiim, üksikute suurte puude säilitamine vms. 

Sinu annetuse toel saame ellu viia kõige mõjusamaid tegevusi Eesti metsade kaitsel - olgu selleks siis teadmistepõhiste säästva metsanduse põhimõtete eest seismine Eesti metsapoliitikas, koostöö metsaomanikega säästliku metsamajandamise edendamiseks, koostöö metsafirmadega läbipaistva metsandussektori nimel või metsanduse suurematele probleemidele avaliku tähelepanu juhtimine. 

1991. aastal asutatud Eestimaa Looduse Fondi eesmärgiks on Eesti looduse ja selle mitmekesisuse hoidmine.  

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud. 

 

3 046.56 / 12 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Eesti metsad ja metsaelanikud vajavad toetust

20.04.2017

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on tegelenud metsade kaitsega juba aastakümneid. Viimasel kümnendil oleme aga murelikult jälginud, kuidas Eesti metsanduspoliitika üha enam kiiva kisub – metsa käsitletakse eelkõige majandusliku ressursina. Mets ei ole aga ainult puidu allikas ja puupõld – metsa on kodu ca 20 000 eri liigile, mets on matka- ja puhkepaik, just põlismets on paeluv sihtpaik turistidele, mets pakub korilastele marju ja seeni jne. Mets ning iseäranis vana mets on suur väärtus, mida tuleb hoida.

ELF alustas koostöös teiste keskkonnaorganisatsioonidega 2016. aasta novembris kampaaniat „Eesti metsa kaitseks”, mille eesmärk on suunata poliitikute valitud ning peamiselt töösturite huvidega arvestavat metsapoliitikat tagasi säästvamale rajale, samuti peame oluliseks metsapoliitika läbipaistvuse suurendamist. Selle nimel viisime läbi sotsiaalmeedia kampaania, mis sai palju vastukaja ning tähelepanu. Tänu sellele tekkis laiema avalik debatt, milles osales aktiivselt ka ELF. Metsade teema käis läbi pea kõigist meedia väljaannetest. Tekkinud diskussioon näitab ilmekalt, et metsade olukord ning metsanduspoliitika kurss ei valmista muret üksnes keskkonnaühendustele, vaid puudutavad ka ülikoolide teadlasi, kultuuritegelasi, turismiettevõtteid, metsafirmasid, tavakodanikke, kohalikke kogukondi, ajakirjanikke jne. Rõõmustav on seegi, et keskkonnaministeerium ning selle kokku kutsutud metsandunõukogu nõustusid võtma peale läbirääkimisi 2017. aasta alguses kaitse alla piisavas koguses vanu salumetsi, et kompenseerida plaanitavat kuusikute raievanuse alandamist.  Need on aga esimesed sammud pikemast teekonnast, sh on näiteks väga oluline, et see kaitseplaan ka tegelikult ellu viiakse.

2017. aastal ning edaspidi plaanime jätkata tööd selle nimel, et ka tulevastel põlved saaksid käia liikidest tulvil ning mitmekesises metsas. Et Eesti oleks jätkuvalt metsariik - mitte vaid turismibrošüüridel, vaid päriselt. Siin saad aidata ka Sina, hea „Ma armastan aidata” keskkonna toetaja – nii annetuse kui ka sõnumi levitamisega!  
Muuhulgas on meil plaanis anda oma osa uue metsanduse arengukava loomisel, teha järjepidevat koostööd erinevate osapooltega, sh nii poliitikute, ettevõtete, ajakirjanike kui ühendustega, et suunata metsapoliitika tagasi säästvamale rajale. Selleks on meil aga vaja kaasata eksperte, sest üksnes õhinapõhiselt ei ole võimalik järjepidevalt ning teaduspõhiselt metsade kaitsega tegeleda. Samuti saame tänu toetajate abile tuua olulisemad metsanduse teemad ka avalikkuse ette – meediasse, sotsiaalmeediasse, avalikele üritustele jne. Usume, et meie metsade tuleviku üle ei tohiks otsustada kabinetivaikuses ja väikses ringis. Metsandus peab olema avalikkusele arusaadav ja läbipaistev. 

Meie tegemistel saad silma peal hoida ELFi kodulehel www.elfond.ee ning FB lehel www.facebook.com/Eestimaa.Looduse.Fond! Meie seisukohtadega saad tutvuda ka kampaanialehel: http://metsakaitseks.voog.com/

Täname kõiki toetajaid!

Tagasi