Eestimaa Looduse Fond „Aita kaitsta Eesti metsa!“

Eestimaa Looduse Fond „Aita kaitsta Eesti metsa!“

Kuidas su annetus aitab? »

169 annetust 3 046.56 / 12 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti on metsane maa. Metsa rikkus ja tugevus lähtub tema mitmekesisusest. Mitmekesine mets tähendab elupaiku väga erinevatele liikidele, sh haruldastele liikidele. Suur mitmekesisus muudab metsad kahjustustele vastupidavamaks ja suurendab nende taastumisvõimet suurtest häiringutest (tormid, tulekahjud jne). Selle sajandi alguse äärmiselt intensiivne metsamajandamine on surve alla pannud vanades metsades elutsevad liigid. 

Lisaks vanade metsade elustikule vajavad tähelepanu ning elutingimuste tagamist ka teised liigid. Paljudele on eluks vajalikud näiteks surnud puud, looduslik veerežiim, üksikute suurte puude säilitamine vms. 

Sinu annetuse toel saame ellu viia kõige mõjusamaid tegevusi Eesti metsade kaitsel - olgu selleks siis teadmistepõhiste säästva metsanduse põhimõtete eest seismine Eesti metsapoliitikas, koostöö metsaomanikega säästliku metsamajandamise edendamiseks, koostöö metsafirmadega läbipaistva metsandussektori nimel või metsanduse suurematele probleemidele avaliku tähelepanu juhtimine. 

1991. aastal asutatud Eestimaa Looduse Fondi eesmärgiks on Eesti looduse ja selle mitmekesisuse hoidmine.  

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud. 

 

3 046.56 / 12 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid

Eesti metsad ja metsaelanikud vajavad toetust

20.04.2017

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on tegelenud metsade kaitsega juba aastakümneid. Viimasel kümnendil oleme aga murelikult jälginud, kuidas Eesti metsanduspoliitika üha enam kiiva kisub – metsa käsitletakse eelkõige majandusliku ressursina. Mets ei ole aga ainult puidu allikas ja puupõld – metsa on kodu ca 20 000 eri liigile, mets on matka- ja puhkepaik, just põlismets on paeluv sihtpaik turistidele, mets pakub korilastele marju ja seeni jne. Mets ning iseäranis vana mets on suur väärtus, mida tuleb hoida.

Loe edasi