Tallinna ja Harjumaa Autismiühing: "Toetame peredele vajalikke tugigruppe ja suvelaagrit".

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing: "Toetame peredele vajalikke tugigruppe ja suvelaagrit".

Kuidas su annetus aitab? »

244 annetust 6 029.72 / 6 149.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing korraldab igal kuul eesti-ja venekeelseid tugigrupikohtumisi autismispektrihäirega inimeste pereliikmetele.

Soovime, et meie tugigrupid oleks kättesaadavad kõikidele huvilistele, kuid tihti pole erivajadusest lähtuvalt võimalik leida autistlikele lastele ja noortele hoidjat. Aasta jooksul korraldame 12 tugigruppi ning nende toimumise ajal tahame pakkuda lapsehoiuteenust kuni 10-le autismispektrihäirega lapsele ja noorele.

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing on loodud 2013. aastal ning kuulub üle-eestilisse katusorganisatsiooni, Eesti Autismiühingusse. Oma tegevuse jooksul oleme korraldanud juba  hugaliselt tugigruppe, perepäevad, suvelaagrid ning õppekäigu Tallinna lennujaama autismispektri häirega lastele ja noortele. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing teeb aktiivselt koostööd erinevate haridus- ja rehabilitatsiooniasutustega ning kaasab oma tugigruppidesse nende spetsialiste.

Annetused aitavad meil tagada piisava arvu tegevusjuhendajate olemasolu tugigruppides ja suvelaagris, samuti võimaluse kutsuda tugigrupi kohtumistele esinema oma ala parimaid autismivaldkonna spetsialiste. 

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.autismtallinn.ee
https://et-ee.facebook.com/autismtallinn

6 029.72 / 6 149.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid

Suur ja südamlik tänu!

23.12.2016

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing tänab kõiki lahkeid annetajaid, kes on meie ühingu tegevust hea sõna ja rohkete annetustega toetanud. Soovime teile kõigile rahulikku jõuluaega ning rõõmutoovat uut aastat!

Loe edasi