Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 739 467 €
Annetajatelt 3 365 018 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Päästeliit: aitame vabatahtlikke päästjaid üle Eesti!

Päästeliit: aitame vabatahtlikke päästjaid üle Eesti!

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
30 452.62 €
680 annetust
200 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Tänu vabatahtlikele päästjatele, saab Eestis enamus inimesi väljaspool suuremaid linnasid ennast turvaliselt tunda. Peamiselt tegelevad vabatahtlikud päästjad tulekustutustööde, hätta sattunud loomade aitamise ja liiklusõnnetustele reageerimisega. 

Kogu Eesti rannik on kaetud vabatahtlike merepäästjate võrgustikuga, kes merehädalistele kiiresti appi tõttavad. Lisaks hoiavad nad silma peal võimalikul reostuse tekkel ning randade turvalisusel.

Kriiside lahendamiseks on just vabatahtlikud päästjad oma kogukondades esimesed, kelle abile saab loota. Need ligi 3000 meest ja naist panustavad päästesse oma aja ning väga tihti ka isiklike vahenditega. Varustuse osas aga sõltutakse peamiselt kogukonna ja toetajate heast tahtest.

Tänaseks oleme eestlaste abiga saatnud  ka Ukraina päästjatele suures koguses vajalikke isikukaitsevahendeid ja päästetehnikat. Ukraina päästjate olukord on hea näide sellest, miks on vaja nüüd veelgi enam ka enda vabatahtlike päästjate valmisolekusse panustada. Kriisid ei hüüa tulles- olgu selleks looduskatastroofid või sõda, meie vabatahtlikud päästjad peavad olema varustatud ja valmis reageerima, et ka kõige kaugem Eesti nurk saaks vajadusel õigeaegselt abi. 

Teeme vabatahtlike komandodest tõelised kogukondade kaitsekeskused!

Viie inimese 10 euro suurune igakuine püsiannetus annab võimaluse Päästeliidul soetada ühele vabatahtlikule kaitseriietuse komplekti.

Päästeliit on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

Demineerime Ukraina!

25.05.2024

Ukraina on tänaseks maailma kõige mineeritum maa. Aitame koos Ukraina elanikkonnale turvatunde luua!

Päästeliit on sõja algusest toetanud Ukraina päästjaid, toimetades vabatahtlike abiga kohale abisaadetisi. Juba sõja esimestel päevadel organiseeriti annetajate abiga varustust ja tehnikat, mis saadeti koheselt teele meie Ukraina kolleegidele.

Eesti inimeste heatahtlikkus on märkimisväärne - üheskoos on kahe aasta jooksul Ukraina Eriolukordade Riiklikule Teenistusele viidud pea seitsme miljoni euro väärtuses abi: päästevarustust ja -tehnikat, konteinersoojakuid, supiköögi, mobiilse staabi, sõiduautosid, kaubikuid, ATV-sid, droone, varingupäästeks vajalikke ekskavaatoreid ja tõstukeid jpm.

Järjest olulisemaks on muutunud humanitaardemineerijate toetamine Ukrainas. Ukraina päästeteenistusel on suur puudus demineerimisvahenditest, sest mineeritud alasid on hetkeseisuga üle 250 000 km2 ehk üle viie Eesti suurune ala. Rahvusvahelise mõttekoja GLOBSEC andmetel on Ukraina suurim mineeritud ala kogu maailmas, edestades Afganistani ja Süüriat. Praeguses tempos demineerimisega võib Ukraina ohutuks muutmiseks kuluda üle 700 aasta.  

Lisaks demineerimisvaldkonnale on puudus ka varingupääste tehnikast, esmaabitarvetest ning paljust muust.

Ukraina päästeteenistust saad aidata läbi "Ma armastan aidata" annetuskeskkonna.

Demineerime koos Ukraina!

Tagasi