Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 181 620 €
Annetajatelt 2 954 126 €
Swedbanki poolt 1 227 494 €
Pagulasabi: toeta Ukraina sõjapõgenikke ja humanitaarabi pakkumist Ukrainas kohapeal

Pagulasabi: toeta Ukraina sõjapõgenikke ja humanitaarabi pakkumist Ukrainas kohapeal

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
43 749.84 €
685 annetust
50 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Pagulasabi on Ukrainas humanitaarabi pakkunud juba 2014. aastast. Seoses sõjaga Ukrainas kogub Eesti Pagulasabi annetusi:

  • humanitaarabi pakkumiseks Ukrainas kohapeal. Hetkel viiakse ellu rahapõhiseid sekkumisi sõja tõttu kannatanud tsiviilisikutele, sh rindelähedaste linnade elanikele ja sisepõgenikele, ning viiakse vajalikke meditsiinitarvikuid haiglatele;
  • evakuatsioonide korraldamiseks. Pagulasabi korraldab evakuatsioonibusside liikumist Ukraina piirilt Eestisse, et Eestiga seotud ukrainlased jõuaksid turvalisse kohta;
  • põgenike toimetuleku toetamiseks Eestis. Pagulasabi toetab igakülgselt Eestisse saabuvaid Ukraina sõjapõgenikke, sh nõustamise ja majutusvõimaluste vahendamisega.

Eesti Pagulasabi missioon on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Selleks pakub ühing tugiteenuseid siia saabunud rahvusvahelise kaitse saajatele, osutab oma kodudest põgenenud inimestele humanitaarabi väljaspool Eestit (hetkel Ukrainas, Gruusias, Jordaanias, Liibanonis ja Keenias) ning on üks olulisematest kompetentsikeskustest rände ja lõimumise teemadel.

Eesti Pagulasabi on Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi organisatsioon ning on Ukrainas humanitaarabi pakkunud juba 2014. aastast.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Pagulasabi kaudu jõuab abi nendeni, kes seda enim vajavad

17.03.2022

“Ma armastan aidata” keskkonna kaudu saab nüüdsest annetada mugavalt ja turvaliselt Eesti Pagulasabile, et nad saaksid abistada Ukraina sõjapõgenikke nii Ukrainas kohapeal kui ka Eestis. Et saada paremini tuttavaks, küsisime Pagulasabi juhatajalt Eero Jansonilt, millise organisatsiooniga täpsemalt on tegu.

Eesti Pagulasabi asutati juba 21 aastat tagasi. Miks organisatsioon loodi?
Organisatsioon loodi, et toetada ja nõustada Eestis elavaid pagulasi ja varjupaigataotlejaid. Toona oli Eestis väga vähe pagulasi, kuid töötati Euroopa Liiduga liitumise suunas ja sestap oli sellesuunaline huvikaitseorganisatsioon oluline. Praeguseks oleme kasvanud suureks ja tugevaks organisatsiooniks ning tegeleme mitmes suunas. Meie missioon on pagulaste õiguste ja heaolu eest seismine Eestis ja väljaspool. Selleks pakume erinevaid tugiteenuseid siia saabunud pagulastele ja anname humanitaarabi oma kodudest põgenenud inimestele kriisikolletes kohapeal. Hetkel tegutseme lisaks Ukrainale ka Gruusias, Jordaanias, Liibanonis ja Keenias. Oleme üks kahest Eesti humanitaarabi organisatsioonist, mis on sertifitseeritud Euroopa Liidu poolt.

Mille jaoks Pagulasabi “Ma armastan aidata” keskkonnas toetust kogub?
Kogume annetusi, et aidata Ukrainas sõja tõttu kannatanud tsiviilisikuid. Me oleme seda tööd järjepidevalt teinud juba 2014. aastast alates, kui sõda Ukrainas algas. Praegu pakume humanitaarabi Ukrainas kohapeal: toetame vajaduspõhiselt sõja tõttu kannatanud tsiviilisikuid kaheksas oblastis ning aitame surve all olevaid haiglaid Ida-Ukrainas. Samuti korraldame Eestiga seotud Ukraina sõjapõgenike evakuatsiooni Ukraina-Poola piirilt Eestisse. Seda kõike teeme üksnes annetajate toel, mistõttu on erinevad annetuskampaaniad meie jaoks väga olulised.

Kas sul on jagada mõni tõhus nipp, kuidas praegusel ajal oma vaimset tervist hoida, et jaksata jätkuvalt teisi aidata?
Kriisiolukorras on oluline säilitada rahu ja kaine mõistus, omavahel koordineerida ja vajadusel ehitada ka pika vaatega süsteeme, et abi oleks jätkusuutlik ja järjepidev. Nii jõuame kauem ja kaugemale. Kui igaüks hakkab omas suunas tormama, siis põletakse kiiresti läbi ja enam ei aidata kedagi, vaid muututakse ise koormaks. Nii et rahulikuks jäämine ja enesehool on väga olulised.

Tagasi