Eesti Skautide Ühing “Harime ja toetame noori läbi skautluse!”

Eesti Skautide Ühing “Harime ja toetame noori läbi skautluse!”

Kuidas su annetus aitab? »

54 annetust 4 680.00 / 8 750.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Skautide Ühing

Saaja konto: EE342200221059745425

Selgitus: Eesti Skautide Ühing Harime ja toetame noori läbi skautluse (püsimakse)

Viitenumber: 00080000007000000007

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Skautide Ühing

Saaja konto: EE161010220002251012

Selgitus: Eesti Skautide Ühing Harime ja toetame noori läbi skautluse (püsimakse)

Viitenumber: 00080000007000000007

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Skautide Ühing

Saaja konto: EE687700771000674448

Selgitus: Eesti Skautide Ühing Harime ja toetame noori läbi skautluse (püsimakse)

Viitenumber: 00080000007000000007

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Skautide Ühing

Saaja konto: EE951700017003585036

Selgitus: Eesti Skautide Ühing Harime ja toetame noori läbi skautluse (püsimakse)

Viitenumber: 00080000007000000007

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eesti Skautide Ühingu eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks.

Skautlus pakub noortele väga olulist – ühtekuuluvustunnet – nii eakaaslastega koos oma grupis, kui ka üle-eestiliselt organisatsiooni tasandil. Toetame läbivalt ka skautide kohalikus kogukonnas panustamist, toetamaks nende aktiivseks nooreks kodanikuks saamist.

Kõigis tegevustes pannakse olulist rõhku looduse tundmisele ja –hoiule ning juba noorest east õpetatakse liikmetele keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Samavõrra olulisena arendatakse ka noorte oskusi looduses hakkama saada.

Annetuste abil soovime katta vähekindlustatud laste ja noorte osalemise meie üritustel, et ka keerulise majandusliku taustaga lapsed ja noored saaksid osa skautide korraldatavatest suvelaagritest, koolitustest ning teistest samalaadsetest üritustest. Mitmekülgsete ettevõtmiste käigus panevad noored proovile oma teadmised, õppivad üksteiselt ja juhtidelt juurde olulisi oskusi ning leiavad uusi sõpru.

Eesti Skautide Ühing, mis astutati 1995. aastal, on Eesti üks suurimaid noorteorganisatsioone, koondades pea 1200 liiget üle kogu Eesti. Ühing pakub mitteformaalset haridust lastele alates 6. eluaastast. 

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.skaut.ee

https://www.facebook.com/skaudid

4 680.00 / 8 750.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid