MTÜ RuaCrew Suvekool 2018

MTÜ RuaCrew Suvekool 2018

Kuidas su annetus aitab? »

0 annetust 0.00 / 4 000 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ RuaCrew praktika põhjal on näha, et paljudel noortel jääb puudu tugevatest sotsiaalsetest oskustest ning võimalusest ja soovist suvel midagi mõistlikku teha ja seetõttu on ellu kutsutud Suvekool. Suvekoolis toimuvate erinevate tegevustega soovitakse anda noortele võimalus arendada oma sotsiaalseid ja meeskonnatöö oskuseid ning avastada endas peidetud anded. Plaanis on läbi viia erinevaid tegevusi gruppides, kuid samas on vajadusel võimalik teha ka individuaalset tööd. Suvekool toetab läbi erinevate meetodite meeskonnatunde ja grupis töötamise oskuste arengut, et toetada noort nii eakaaslastega kui ka täiskasvanutega suhtlemisel. Suvekoolis keskendutakse mitteformaalsele õppele, nii et noored omandavad uusi teadmisi ja oskusi ka sportlikes ja meelelahutuslikes tegevustes, kus neile on eeskujuks ja toeks mõistvad täiskasvanud.

Suvekool 2018 toimub Prangli saarel, kuhu on kaasatud 30 noort ning 15 vabatahtlikku. Suvekooli raames pakume haavatava sihtgrupi noortele tegevusi sotsiaalsete oskuste arendamiseks väljaspool linnaruumi, mil nad on enamasti järelevalveta ning suurema riskiga sattuda õigusrikkumistesse.

Kaasatakse ka mitmeid erinevaid koostööpartnereid nagu näiteks PPA, Töötukassa jt. Eelmiste aastate Suvekoolid said noortelt ja lapsevanematelt positiivse tagasiside. Ka vabatahtlikud rühmajuhid nägid, kuidas kolm päeva Suvekoolis tõstis noorte motivatsiooni ja tegutsemistahet ning see pani silma särama ka vabatahtlikel.

Oma annetustega on aidanud:

0.00 / 4 000 000.00 €

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid