Kiusamisvaba Kool: „Muudame koos Eesti koolid kiusamisvabaks!“

Kiusamisvaba Kool: „Muudame koos Eesti koolid kiusamisvabaks!“

Kuidas su annetus aitab? »

111 annetust 5 738.38 / 10 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

2014/2015. aastal kogusime MAA keskkonna kaudu annetajate abiga umbes 2000 eurot, mis võimaldab toetada vähemalt 100 õpilase liitumist KiVa programmiga. Aitäh, sõbrad!

KiVa programm, mida sihtasutus 2013/2014. aastal 20 Eesti koolis piloteeris, sisaldab nii väärtuskasvatust, sotsiaalsete oskuste arendamist, ennetustööd kui kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit, tegevustesse kaasatakse kooli personal, õpilased ja lapsevanemad. Programmi tõhusust mõõdetakse kord kooliaastas toimuva uuringuga.

Rahvusvaheline praktika näitab, et see Turu ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud programm on aidanud oluliselt vähendada kiusamist ning koolist väljalangevust. Ka Eestis läbiviidud mõju-uuringu tulemusel saab öelda, et 20 pilootkoolis langes ohvrite osakaal KiVa pilootaasta tegevuste tulemusel 17,2%.

Pilootkoolid jätkasid 2014. a sügisel programmiga ning kontrollkoolid alustasid ettevalmistustöödega, et programmi kasutama hakata järgmisel, s.o 2015/2016. õppeaastal. 2015. aasta sügisest rakendab KiVa programmi 31 kooli ning ettevalmistustega alustab veel vähemalt 5 kooli.

KiVa pikaajaline eesmärk on koostöös liikumise Kiusamisvaba Haridustee Eest liikmetega viia kiusuennetusprogrammid 2020. aastaks enamikesse Eesti koolidesse.

Programmi miinimummahus elluviimise kulu on ühe õpilase kohta 20 eurot esimese 4 aasta jooksul. Soovime, et annetuskeskkonna toetuse abiga on projekti lõppedes võimalik toetada vähemalt 150 õpilaste liitumist programmiga.

Toetades Kiusamisvaba Kooli, aitad vähendada programmis osalevates koolides kiusamist ning kindlustada sihtasutuse ja koolide valmisolek programmi jätkuvalt kasutada ning Eesti koolidele sobivamaks kohendada.

SA Kiusamisvaba Kool asutasid 2012. aasta lõpus Heateo Sihtasutus, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Tartu Ülikooli kasvatusteadlane Kristiina Treial ning sotsiaalsed ettevõtjad Kristi Liiva ja Rasmus Rask.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.kivaprogram.net/estonia
https://et-ee.facebook.com/Kivaeesti

Oma annetustega on aidanud:

 • 7.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 •  

  Dmitri Gornev

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 30.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 2.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 •  

  Armas Kadri

 • 2.50 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 500.00 €

  Anonüümne

 • 8.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 2.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 200.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 200.00 €

  Anonüümne

5 738.38 / 10 000.00 €
 • Eraisikute annetused
 • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid

Kiusamisvaba Kooli programmiga on liitumas 11 uut kooli

28.04.2017

Aitäh, head annetajad! Teie toetus julgustab meid edasi pingutama ning lõppeval õppeaastal oleme ettevalmistusse võtnud lausa 11 uut kooli. See on 6 kooli ja umbes 1000 õpilast rohkem, kui me esiti planeerida julgesime. Koolid üle Eesti väärtustavad aina enam just tõenduspõhist ja järjepidevat kiusuennetust, mida KiVa pakub, ning näevad aina enam kasu juhtumite lahendamise metoodikatest, mis on KiVa programmile omane ja kindel osa.

Loe edasi