SOS Lasteküla “Toeta turvalise kodu loomist igale lapsele!”

SOS Lasteküla “Toeta turvalise kodu loomist igale lapsele!”

Kuidas su annetus aitab? »

968 annetust 24 565.51 / 25 012.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

SOS peretugevdusprogrammi eesmärgiks on perede toimetulekuvõime taastamine sel määral, et vanem suudaks oma lastele tagada arenguks vajaliku turvalise ja toetava keskkonna. Soovime ennetada olukordi, kus lapsed tuleb oma vanematest eraldada.

Sinu annetuse abil saame Narva, Sillamäe, Keila linna, Keila ning Harku valla, Kohtla-Järve ning Vasalemma ja selle lähiümbruse riskilastele ja nende vanematele pakkuda sotsiaalset ja majanduslikku tuge, nõustamist, psühholoogilist ja logopeedilist abi ning vajadusel tuge ravimite ostmisel.

2017. aastal parandasime üheskoos 289 lapse ehk 142 pere igapäevast elu. SOS Lasteküla on tegutsenud Eestis juba üle 23 aasta ning lisaks perepõhisele asendushoolduse teenusele tegeleme alates 2008. aastast ka ennetustööga. Peretugevdusprogrammist on aastate jooksul abi saanud rohkem kui 1100 last ja 450 peret.

Ühingu eesmärk on tagada lastele püsiv turvaline perekond ja kodu.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.sos-lastekyla.ee

https://www.facebook.com/SOSlastekyla/

24 565.51 / 25 012.00 €
  • Eraisikute annetused
  • Swedbank
  • Swedbanki preemiapunktid

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

2017. aastal saab peretugevdusprogrammist abi 150 last rohkem kui eelmisel aastal

14.06.2017

Tänu lahketele annetajatele on SOS Lasteküla peretugevdusprogramm 2017. aasta kuue esimese kuuga jõudsalt laienenud. Käivitunud on Kohtla-Järve peretugevdusprogramm, mis on nüüdsest Narva-Jõesuu SOS Lasteküla üks osa. Hetkel töötab programmis üks perede tugitöötaja, kuid kohe peaks värbamise läbima ka teine perede tugitöötaja. Koostöölepingud programmi avamiseks on sõlmitud Vasalemma valla ning Paldiski linnaga. Juunikuus saab Paldiski linnas aidata juba esimesi abivajavaid peresid. Uute programmide avamisega peaks abivajavate laste arv suurenema ligikaudu 150 lapse võrra.

2017. aasta juunikuus on peretugevdusprogrammis kokku 126 pere, kus kasvab 257 last.

Uute omavalitsuste leidmisel, kus võiks avada peretugevdusprogramme lähtub SOS Lasteküla  2012.-2013. aastal erinevates piirkondades läbiviidud uuringutest ning omavalitsuste valmisolekust koostööks. Uute, 2017. aastal avatavate programmide finantseerimise alused on ka pisut muutunud. Kui varasemalt kaeti kõik peretugevdusprogrammi kulud SOS Lastekülale selleks otstarbeks annetatud vahenditest, siis uute programmide avamise tingimuseks on omavalitsuste valmisolek vähemalt osaliseks programmi finantseerimiseks.  Eesmärk on, et ühiselt suudame aidata veelgi rohkem lapsi.

Ka 2017. aastal aitame lastel ja vanematel saada vajadusel sotsiaalset ja psühholoogilist nõustamist, toetame ja innustame lapsi osalema treeningutes,  pakume õpiabi, logopeedi tuge ning oleme nende jaoks alati olemas, et pered saaksid elada võimalikult täisväärtuslikult.

 

Tagasi