Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
2 826 116 €
Annetajatelt 1 922 772 €
Swedbanki poolt 903 344 €
Aitame leinas lastel taas leida rõõmu! (MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm)

Aitame leinas lastel taas leida rõõmu! (MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm)

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
19 085.07 €
680 annetust
25 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Laste ja Noorte Kriisiprogramm pühendub leinas laste toetamisele. Kahjuks kogeb igal aastal armsa inimese surma järgset kaotusvalu sadu lapsi.

Sinu annetused aitavad neil taas leida rõõmu, usu endasse ja tulevikku. Annetuste toel viime läbi lastele ja noortele leinatoetuslaagreid (kuni 14 päeva aastas). Lisaks pakume abi individuaalteraapias ja leinatoetusgruppides.

Oleme 25 aasta jooksul ainsana Eestis läbi viinud leinatoetusgruppe ja -laagreid lähedase kaotanud lastele ja noortele ning neis on tänaseks osalenud juba üle 1000 lapse ja noore. Toetame ka laste peresid. Leinatoetuslaagrites kogevad lapsed mõistmist ning saavad tuge grupijuhtidelt grupikohtumiste ja individuaalvestluste kaudu. Peredele on programm tasuta.

Laagripäevad on täidetud toredate üritustega (loov- ja spordiüritused, töötoad, etendused, ekskursioonid).

Laste ning perede tagasiside programmile on väga hea. Lastele on teenus tasuta.

Aitäh, et aitad lapsel leida rõõmu!

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.lastekriis.ee

https://www.facebook.com/lastekriis

5€ annetus tagab lapsele loovtöövahendid leinatoetuslaagris.

10€ annetus võimaldab lapsel osaleda leinatoetusgrupis ühel laagripäeval.

25€ annetus kindlustab lapse majutus- ja toitlustuskulud üheks laagripäevaks.

Artiklid