Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
3 218 263 €
Annetajatelt 2 224 121 €
Swedbanki poolt 994 142 €
Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine

Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
3 710.00 €
189 annetust
5 000.00 €

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ RuaCrew tegeleb riskinoortega, kes erinevatesse tegevustesse kaasatuna sooritavad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale.

Aktiivselt sihtgrupiga tegelemine tõstab nende noorte võimet mõista oma tegevuse tagajärgi, arendada empaatiavõimet ning annab oskuse paremini enda käitumist kontrollida ning analüüsida. Ühingu tegevuste tulemusena vähenevad tõenäoliselt lapse sotsiaalsed probleemid ja õigusrikkumiste hulk; noored leiavad pädeva tugiisiku abiga sihitatud tegevusi, saavad teadlikumaks enda võimetest ning võimalustest. MTÜ RuaCrew aitab riskikäitumisega lastel, noortel, nende vanematel ning spetsialistidel leida erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks. Sageli jäävad vanemliku hoolitsuseta ning teistes riskirühmades oleva laste ja pere vajadused õigel ajal märkamata ning riigi suutlikkus ja valmisolek riskis olevate laste ja noortega individuaalselt tegeleda on väike.

Toetades riskikäitumisega noori ning kaasates neid erinevatesse tegevustesse, sooritavad nad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale. Annetuste toel viib MTÜ RuaCrew ellu järgmisi tegevusi:

  • tugiisikuteenus lastele ja noortele (nõustamine, mentorlus, tänavatöö, õpiabi, vaba aja sihipärane kasutamine);
  • kuni 30-le noorele ja 15-le vabatahtlikule Suvekool;
  • tugiisikute koolitus, kovisioon, supervisioon, nõustamine vältimaks vabatahtlikust tööst tulenevat läbipõlemist;
  • ennetavad seminarid lapsevanematele ja spetsialistidele; 
  • koostöö arendus sama sihtgrupiga tegelevate asutuste ning organisatsioonidega.

http://www.ruacrew.ee

Artiklid