Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine

Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine

Kuidas su annetus aitab? »

73 annetust 1 412.00 / 3 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ RuaCrew

Saaja konto: EE272200221047075411

Selgitus: meie kõigi noored (püsimakse)

Viitenumber: 00440000267000000005

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ RuaCrew

Saaja konto: EE861010220242665222

Selgitus: meie kõigi noored (püsimakse)

Viitenumber: 00440000267000000005

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ RuaCrew

Saaja konto: EE907700771001561408

Selgitus: meie kõigi noored (püsimakse)

Viitenumber: 00440000267000000005

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: MTÜ RuaCrew

Saaja konto: EE671700017003727742

Selgitus: meie kõigi noored (püsimakse)

Viitenumber: 00440000267000000005

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Sihtgrupp, kellega MTÜ RuaCrew tegeleb on riskinoored, kes olles kaasatud erinevatesse tegevustesse, sooritavad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale. Aktiivselt sihtgrupiga tegelemine tõstab nende noorte võimet mõista oma tegevuse tagajärgi, arendada empaatiavõimet ning annab oskuse paremini enda käitumist kontrollida ning analüüsida. Ühingu tegevuste tulemusena vähenevad tõenäoliselt lapse sotsiaalsed probleemid ja õigusrikkumiste hulk; noored leiavad pädeva tugiisiku abiga sihitatud tegevusi, saavad teadlikumaks enda võimetest ning võimalustest. MTÜ RuaCrew aitab riskikäitumisega lastel, noortel, nende vanematel ning spetsialistidel leida erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks. Sageli jäävad vanemliku hoolitsuseta ning teistes riskirühmades oleva laste ja pere vajadused õigel ajal märkamata ning riigi suutlikkus ja valmisolek riskis olevate laste ja noortega individuaalselt tegeleda on väike.st ja jätkavad katkenud õpinguid.

Toetades riskikäitumisega noori ning kaasates neid erinevatesse tegevustesse, sooritavad nad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale. Annetuste toel viib MTÜ RuaCrew ellu järgmisi tegevusi:
a.    tugiisikuteenus lastele ja noortele (nõustamine, mentorlus, tänavatöö, õpiabi, vaba aja sihipärane kasutamine);
b.    kuni 30-le noorele ja 15-le vabatahtlikule Suvekool;
c.    tugiisikute koolitus, kovisioon, supervisioon, nõustamine vältimaks vabatahtlikust tööst tulenevat läbipõlemist;
d.    ennetavad seminarid lapsevanematele ja spetsialistidele; 
e.    koostöö arendus sama sihtgrupiga tegelevate asutuste ning organisatsioonidega.

http://www.ruacrew.ee

1 412.00 / 3 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid