Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 711 806 €
Annetajatelt 3 337 357 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine

Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
5 870.00 €
229 annetust
7 500.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ RuaCrew tegeleb riskinoortega, kes erinevatesse tegevustesse kaasatuna sooritavad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale.

Aktiivselt sihtgrupiga tegelemine tõstab nende noorte võimet mõista oma tegevuse tagajärgi, arendada empaatiavõimet ning annab oskuse paremini enda käitumist kontrollida ning analüüsida. Ühingu tegevuste tulemusena vähenevad tõenäoliselt lapse sotsiaalsed probleemid ja õigusrikkumiste hulk; noored leiavad pädeva tugiisiku abiga sihitatud tegevusi, saavad teadlikumaks enda võimetest ning võimalustest. MTÜ RuaCrew aitab riskikäitumisega lastel, noortel, nende vanematel ning spetsialistidel leida erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks. Sageli jäävad vanemliku hoolitsuseta ning teistes riskirühmades oleva laste ja pere vajadused õigel ajal märkamata ning riigi suutlikkus ja valmisolek riskis olevate laste ja noortega individuaalselt tegeleda on väike.

Toetades riskikäitumisega noori ning kaasates neid erinevatesse tegevustesse, sooritavad nad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale. Annetuste toel viib MTÜ RuaCrew ellu järgmisi tegevusi:

  • tugiisikuteenus lastele ja noortele (nõustamine, mentorlus, tänavatöö, õpiabi, vaba aja sihipärane kasutamine);
  • kuni 30-le noorele ja 15-le vabatahtlikule Suvekool;
  • tugiisikute koolitus, kovisioon, supervisioon, nõustamine vältimaks vabatahtlikust tööst tulenevat läbipõlemist;
  • ennetavad seminarid lapsevanematele ja spetsialistidele; 
  • koostöö arendus sama sihtgrupiga tegelevate asutuste ning organisatsioonidega.

http://www.ruacrew.ee

Artiklid

Riskikäitumisega noored vajavad mõistmist ja tuge

22.03.2022

„Minu südameteemaks on läbi aastate olnud mobiilne noorsootöö ehk tänaval nende riskikäitumisega noortega kontakti loomine, kes noorsootöö teenusteni ei ole seni jõudnud või on nendest eemaldunud. Sellest tulenevalt hakkasime oma organisatsioonile nime nuputama ja et mitte liiga sildistavad olla ja öelda lihtsalt „tänavakamp“, hakkasime alternatiive otsima. Lõpuks jõudsime ladinakeelse sõna peale, kus „Rua“ tähendab tänav ja lisasime inglise keelse „Crew“, mis tähendab kamp, ehk kokku tuligi tänavakamp,“ muljetab Annegrete Johanson, kes on üks MTÜ RuaCrew asutajatest.

Loe edasi