Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
4 680 460 €
Annetajatelt 3 306 011 €
Swedbanki poolt 1 374 449 €
Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine

Riskikäitumisega noorte ja nende lähedaste toetamine ning noorte vaba aja sisustamine

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
5 870.00 €
229 annetust
7 500.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

MTÜ RuaCrew tegeleb riskinoortega, kes erinevatesse tegevustesse kaasatuna sooritavad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale.

Aktiivselt sihtgrupiga tegelemine tõstab nende noorte võimet mõista oma tegevuse tagajärgi, arendada empaatiavõimet ning annab oskuse paremini enda käitumist kontrollida ning analüüsida. Ühingu tegevuste tulemusena vähenevad tõenäoliselt lapse sotsiaalsed probleemid ja õigusrikkumiste hulk; noored leiavad pädeva tugiisiku abiga sihitatud tegevusi, saavad teadlikumaks enda võimetest ning võimalustest. MTÜ RuaCrew aitab riskikäitumisega lastel, noortel, nende vanematel ning spetsialistidel leida erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks. Sageli jäävad vanemliku hoolitsuseta ning teistes riskirühmades oleva laste ja pere vajadused õigel ajal märkamata ning riigi suutlikkus ja valmisolek riskis olevate laste ja noortega individuaalselt tegeleda on väike.

Toetades riskikäitumisega noori ning kaasates neid erinevatesse tegevustesse, sooritavad nad vähem õigusrikkumisi ja on ohutumad endale ning ühiskonnale. Annetuste toel viib MTÜ RuaCrew ellu järgmisi tegevusi:

  • tugiisikuteenus lastele ja noortele (nõustamine, mentorlus, tänavatöö, õpiabi, vaba aja sihipärane kasutamine);
  • kuni 30-le noorele ja 15-le vabatahtlikule Suvekool;
  • tugiisikute koolitus, kovisioon, supervisioon, nõustamine vältimaks vabatahtlikust tööst tulenevat läbipõlemist;
  • ennetavad seminarid lapsevanematele ja spetsialistidele; 
  • koostöö arendus sama sihtgrupiga tegelevate asutuste ning organisatsioonidega.

http://www.ruacrew.ee

Riskikäitumisega noored vajavad mõistmist ja tuge

22.03.2022

„Minu südameteemaks on läbi aastate olnud mobiilne noorsootöö ehk tänaval nende riskikäitumisega noortega kontakti loomine, kes noorsootöö teenusteni ei ole seni jõudnud või on nendest eemaldunud. Sellest tulenevalt hakkasime oma organisatsioonile nime nuputama ja et mitte liiga sildistavad olla ja öelda lihtsalt „tänavakamp“, hakkasime alternatiive otsima. Lõpuks jõudsime ladinakeelse sõna peale, kus „Rua“ tähendab tänav ja lisasime inglise keelse „Crew“, mis tähendab kamp, ehk kokku tuligi tänavakamp,“ muljetab Annegrete Johanson, kes on üks MTÜ RuaCrew asutajatest.

Ühingu soov on toetada riskikäitumisega noori ja nende lähedasi, aidates ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata nende lahendamisele kaasa. 

Organisatsioon sündis soovist pakkuda noortele suvel tegevust 

MTÜ RuaCrew loodi 2009. aastal. Kokku said ühe valdkonna inimesed, kes on töötanud Tallinna Laste Turvakeskuses, kus on käitumis- ja sõltuvusprobleemidega noored. „Murekoht oli see, et enne jaanipäeva said noored turvakeskusest vaheajale, kõigil oli meri põlvini ning nad kippusid piire katsetama ja tänavatel aega veetma. Enamikel ei olnud ka võimalust kuskile linnast välja vanaema-vanaisa juurde sõita: nii me siis mõtlesime välja kolmepäevase Suvekooli formaadi, millest kasvas välja ka meie organisatsiooni laiem tegevus,“ räägib Annegrete.

MTÜ seljataga seisab täna kolm juhatuse liiget. Neist kaks aktiivsemat on Annegrete Johanson, kes lisaks juhatuse liikme rollile on ka projektijuht, grupijuht, tugiisik ja koolitaja ning Anna Frank, kes liitus heategevusorganisatsiooniga veidi hiljem, kui hakkas noortele sotsiaalsete oskuste arendamiseks tugigruppe korraldama. „Annegrete nägi, et riskikäitumisega noortega tegelemine paneb mul silma särama ja tegi ettepaneku liikmeks astuda. Tänaseks olen juhatuse liikme, grupijuhi, tugisiku ja ka koolitaja rollis,“ loetleb Anna. 

Tasub mainida, et kõik suure südamega inimesed, kes organisatsiooni juures suuremal või väiksemal määral toimetavad, teevad seda enda põhitöö kõrvalt. „Seetõttu ei ole meil ka sellist ressurssi, et panustada ja hoida RuaCrew tegevust igapäevasena. Meie tegevused täna on peamiselt koolitused, varasemast ajast organisatsiooniga liitunud noorte toetamine ja nõustamine ning muidugi igasuvine Suvekool. Uusi tuginoori me hetkel juurde ei võta,“ räägib Annegrete. 

Ametlikke innukaid püsiliikmetest vabatahtlikke on organisatsioonil hetkel kümmekond. Peamiselt panustavad vabatahtlikud näiteks Suvekoolis, kuid võimalusel toetab RuaCrew tugiisikutega ka kohalikke omavalitsusi. „Oleme kõik enda vabatahtlikud tugiisikud välja koolitanud. Enne, kui vabatahtlik võib riskikäitumisega noorega tegelema hakata, on tarvis läbida mahukas ja meie jaoks üsna kulukas koolitus, vabatahtlikele on see muidugi tasuta. Meie suur soov on, et vabatahtlikud jääksid noorte kõrvale pikemaks ajaks ning panustaksid järjepidevalt enda aega. Palju leidub aga juhtumeid, kus inimesed tulevad entusiastiliku sooviga panustada, läbivad koolituse, saavad endale tuginoore(d), kuid hiljem loobuvad,“ tõdeb Anna. 

Kümme Suvekooli seljataga

Suvekooli mõte on pakkuda noortele võimalust oma igapäevasest keskkonnast välja tulla ning saada osa seiklusrohketest päevadest, mil õpitakse uusi oskuseid ja pannakse rõhku meeskonnatööle.

Esimene suvekool toimus 2010. aastal Aegna saarel. “Asukohaks valisime sihilikult saare, et viia noored, kellest osad polnud Tallinnast väljas käinud, mandrilt välja täiesti uude keskkonda, kust ei ole võimalik jalga lasta ja Tallinnasse hääletada,” räägib Annegrete. Mitmel korral on Suvekool toimunud ka Prangli saarel ja viimastel aastatel Märjamaal Haimre rahvamajas.

„Kõige suurem seltskond Suvekoolis on olnud 30 noort ning 15 vabatahtlikku. Üldjuhul jagamegi nii, et kaks noort ühe vabatahtliku peale. Meil on kujunenud välja ka punt noori, kes on Suvekoolis nö üles kasvanud: aastast aastasse kaasa löönud ning lõpuks rolli vahetanud ja ise hoopis vabatahtlikena panustanud. Rõõm on näha, et need lapsed, kes on kunagi olnud õrnas kohas, on täna valmis samas olukorras noori toetama,“ tõdeb Anna. 

„Programm on üsna tihe: erinevad koostööpartnerid käivad töötube tegemas, näiteks Töötukassa, erinevad spordiorganisatsioonid. Kõige tihedam koostöö on meil Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitseliiduga, keda me igal aastal erinevate teemadega kaasame, on see siis turvalisus ühest, teisest või kolmandast aspektist. Laste ja vabatahtlike tagasisidest on tulnud välja seda, et päevad on üsna tihedad ja ühtegi vaba hetke ei teki. Eks see ole teadlikult nii planeeritud, et ei tekiks võimalust lollusi teha,“ muigab Anna. „Muidugi arvestame ka noorte endi soovidega, keda ja mis teemal töötube ja tegevusi nad ootavad. Üheks noorte lemmikumaks on osutunud burgeri valmistamise koolitus,“ lisab Annegrete. 

„Emotsioon, mis me suvekooli korraldades saame ja ka noortele anname, on kirjeldamatu. Viimases suvekoolis jagas üks tüdruk enda mõtet, et mitmed aastad osalemist on andnud talle julguse ja iseseisvuse sõprusringkonnas negatiivsetele asjadele ja tegevustele „ei“ öelda,“ räägib Annegrete. 

Et oleks rohkem mõistmist ja toetust 

„Kui saaksime soovida ükskõik mida, siis sooviksime riskikäitumisega noorte mõistmist ja toetust. Meie suurimad toetajad täna, nii rahalises kui ka vabatahtlikkuse mõistes, on inimesed, kes on kunagi ise sarnases olukorras olnud,“ jagab Anna. „Nii lihtne on hukka mõista, miks see või teine käitub nii või naamoodi. Tuleks mõelda, et iga käitumise taga on põhjus ja ei tohiks liiga kergekäeliselt hinnanguid anda,“ lisab Annegrete. 

Laul, mis meil alati tuju heaks teeb: „Muusika on meie jaoks hästi oluline – Suvekoolis mängib meil alati muusika ja tantsime. Koostame noorte lemmiklugudest playlisti, kus leidub nii klassikalist kui ka räppmuusikat. Ühte konkreetset laulu, mis meil alati tuju heaks teeb on keeruline välja tuua,“ tõdeb Anna. 

MTÜ tegemistel saad silma peal hoida RuaCrew Facebooki lehel. Vaata ka vahvat videot 2020. aastal toimunud suvekoolist, mil tähistati väikest juubelit. 

 

Sinu võimalus kaasa lüüa

MTÜ RuaCrew ootab enda ridadesse vabatahtlikke, kes haldaksid kodulehte ja/või aitaksid kaasa sotsiaalmeedia sisuloome ja postitustega. Võimalus on abistada ka Suvekooliks sponsorite otsimise ja muu toredaga. Kui heategemine ja riskikäitumisega noorte teema sind kõnetab, anna endast märku info@ruacrew.ee 

Tagasi