Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
2 761 282 €
Annetajatelt 1 857 938 €
Swedbanki poolt 903 344 €
Alustavat õpetajat toetav kool: aitame alustavaid õpetajaid distantsõppe ajal

Alustavat õpetajat toetav kool: aitame alustavaid õpetajaid distantsõppe ajal

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
951.00 €
5 annetust
1 500.00 €

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Distantsõppe tingimustes on alustavad õpetajad kahekordselt uues olukorras – neil on uus roll õpetajana ning selle kõrval vajadus rakendada ka täiesti uusi töömeetodeid. Et alustavaid õpetajaid toetada ja aidata neil uues rollis kohaneda, soovime aprillis, mais ja juunis viia läbi e-kohtumisi – supervisioone. Nende käigus juhendatakse osalejaid oma tegevust analüüsima ja aktuaalsetele väljakutsele lahendusi leidma.

Kohtumised on avatud sellel ja eelmisel õppeaastal alustanud õpetajatele üle Eesti ning viiakse läbi kogenud õpetajate, koolitajate ja superviisorite eestvedamisel.

Ühe kolmetunnise kohtumise saame korraldada alustavate õpetajate grupile iga 300 euro laekumisega; võimalusel kaasame kohtumiste läbiviimiseks ka koolide toetust.

 

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool tegutseb missiooniga algatada ja kasvatada mõjusaid tegevusi, mis toetavad alustavate õpetajate sisseelamist õpetajatöösse ja aitavad kaasa Eesti õpetajate järelkasvu tugevnemisele. Võrgustikuna aastast 2016, organisatsioonina 2017. aastast.

Sinu panusega saame rohkem ära teha.

 

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud.

www.alustavatopetajattoetavkool.ee

Artiklid