Jäta navigatsioon vahele

Ma Armastan Aidata
Koos oleme kogunud
2 761 282 €
Annetajatelt 1 857 938 €
Swedbanki poolt 903 344 €
Eesti Lasterikaste Perede Liit: aita katta toidulaud lasterikastele peredele

Eesti Lasterikaste Perede Liit: aita katta toidulaud lasterikastele peredele

Kuidas su annetus aitab?

Kui lähedal oleme eesmärgi saavutamisele?

Annetusi kokku
Veel vaja koguda
498.00 €
23 annetust
6 000.00 €

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Annetan raha

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eriline aeg vajab erilist tähelepanu ja erilisi meetmeid, et toetada lastega peresid. Eesti Lasterikaste Perede Liit soovib koguda annetusi, et kriisiolukorras olla toeks lastega peredele mitmekülgse toidulaua katmisel. Vajame heade inimeste tuge, et toetada perekondi, kus lapsevanema(te) sissetulek on vähenenud, kuid samal ajal on suurenenud kulud iganädalasele toidukorvile. Eriti keerulises olukorras on üksikvanemad, kes peavad katsumustega üksi toime tulema.

Selleks, et laste meeleolu püsiks stabiilne, vaim oleks erk ning neil oleksid head õpitulemused, on oluline toetada keha tasakaalustatud toitumisega. Vähetähtis pole ka tugi vanematele, kes sel keerulisel ajal on nii õpetajad, treenerid, kokad kui ka kontoritöötajad.

Soovime koguda 6000 eurot, et kuni 500 majanduslikult keerulises olukorras olevat last saaksid osa täisväärtuslikust ja mitmekülgsest toidust ka kriisiperioodil. Koostöös erinevate ettevõtetega toimetame toidukorvi abivajajateni.

Aita Sinagi meil toetada perekondade kohanemist kriisiga!

 

Eesti Lasterikaste Perede Liit seisab lasterikaste perede huvide eest ning tegutseb selle nimel, et lasterikkus oleks ühiskondlikult tunnustatud väärtus Eestis. Meie võrgustikku kuulub 21 organisatsiooni.

 

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Artiklid