Eesti Lasterikaste Perede Liit: keerulistes oludes lastele soe toidukord

Eesti Lasterikaste Perede Liit: keerulistes oludes lastele soe toidukord

Kuidas su annetus aitab? »

175 annetust 5 807.00 / 10 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Saaja konto: EE072200221056012672

Selgitus: Keerulistes oludes lastele soe toidukord (püsimakse)

Viitenumber: 00150000279000000008

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Saaja konto: EE461010000007545228

Selgitus: Keerulistes oludes lastele soe toidukord (püsimakse)

Viitenumber: 00150000279000000008

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Saaja konto: EE537700771001365358

Selgitus: Keerulistes oludes lastele soe toidukord (püsimakse)

Viitenumber: 00150000279000000008

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

Saaja konto: EE541700017003582961

Selgitus: Keerulistes oludes lastele soe toidukord (püsimakse)

Viitenumber: 00150000279000000008

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Eriolukord on toonud meie kõigi argipäeva uusi väljakutseid. Iga päevaga suurenev töötute arv ja ettevõtete pankrotistumine on jätnud oma esimesed jäljed ka lasterikaste perede argipäeva. Eesti Lasterikaste Perede Liitu kuulub enam kui 1800 peret, kus sirgub kokku rohkem kui 8500 last. Neljalapselisi perekondi on võrgustikus u 65%, viielapselisi u 25% ning kuue või enama lapsega perekondi u 10%. 

Muutunud olukord nõuab peredelt teistsugust elukorraldust ja lapsevanematelt suuremat pingutust – ka majanduslikku. Kui tavaolukorras saavad koolilapsed lõunasöögi koolist, riigi ja kohaliku omavalitsuse toel, siis eriolukorras tuleb keskpäevane soe söögikord katta vanematel. Ehkki erinevais Eesti paigus püüavad kohalikud omavalitsused juba praegu anda peredele oma panuse sooja lõunasöögi vahendamiseks, ei jõua paratamatult abi siiski iga seda vajava lapseni. Samal ajal kui perekonna sissetulekud vähenevad, suurenevad aga kulud toidule.

Selleks, et laste meeleolu püsiks stabiilne, vaim oleks erk ning õpitulemused head, on vaja keha tasakaalustatud toitumisega toetada. Kuna ka lapsed on suurema vaimse pinge all ja uus olukord vajab harjumist, on oluline pöörata tähelepanu sellele, mida nad söövad. 

Nii vajamegi heade inimeste abi, et toetada perekondasid, kus lapsevanema(te) sissetulek on vähenenud ning seeläbi on halvenenud kogu perekonna toimevõime. Eriti keerulises olukorras on üksikvanemad, kes peavad katsumustega üksi toime tulema. 

Heade annetajate abiga õnnestus meil täita esimene suurem eesmärk ja koguda kokku 5000 €, millega saame katta terveks nädalaks 250 lapse toidulaua. Kuna lapsi, kes täisväärtuslikku ja mitmekülgset toidukorda igatsevad, on rohkem, siis otsustasime projekti laiendada. Proovime annetajate toetusel koguda kokku 10 000 €, et saaksime ühtekokku 500le lapsele rõõmu valmistada. Koostöös erinevate ettevõtetega toimetame toidukorvi abivajajateni.

Ühe nädala toidukorv neljaliikmelisele perele maksab Eesti Konjunktuuriinstituudi 2019. aasta uuringu kohaselt 77,80 eurot, seega on ühe inimese keskmise toidukorvi hind 20 eurot.

Eesti Lasterikaste Perede Liit seisab lasterikaste perede huvide eest ning tegutseb selle nimel, et lasterikkus oleks ühiskondlikult tunnustatud väärtus Eestis. Meie võrgustikku kuulub 19 organisatsiooni.

Organisatsioon on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Maksude teemast loe lähemalt: Annetused ja maksud

Oma annetustega on aidanud:

 • 20.00 €

  Anonüümne

 • 1.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 50.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 1.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 5.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 20.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 25.00 €

  Anonüümne

 • 15.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

 • 10.00 €

  Anonüümne

5 807.00 / 10 000.00 €
 • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse organisatsioonidele tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid