MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

7 annetust 40.04 / 30 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE162200221060863480

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE391010220261149224

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE507700771002537075

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE281700017004328098

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Projektide fookuses on: laste koolirõõm; loovalt õpetamine; õpetaja ameti populaarsus; koostöö kooliga seotud osapoolte vahel; Riikliku Õppekava üldosa väärtuste mõistmine ja omandamine.

2017 aastal toimuvad:

Seminar „RÕK-i üldpädevused: Miks õpetada? Miks õppida?“ (24.04). Anname õpetajatele ja õpilastele võimaluse koos arutleda üldpädevuste õpetamise üle.

Suvekool „Õpetajate emotsionaalne koostöö, eneseväestamine“ (27-28.06). Pakume õpetajatele võimalusi töö-, vaimse tervise- ja loomeressursside hoidmiseks.

Noorte hariduseksperiment (12.-18.07). Algatame laiemat avalikku arutelu, et ühiskond hakkaks tuleviku vajadustele vastava kooli poole liikuma. Valmib dokumentaalfilm ja rahalistel võimalusel saatesari.

Seminar „Tänapäeva kool kui kogukonna väärtuste kujundaja“ (01.12). Vahendame kooli ja kogukonna koostöö kogemusi.

Kujundava hindamise õpikogukonna tegevuse ja projektide juhtimine. Kujundava hindamise seminar 27. oktoobril 2017 Rakveres. Käsiraamatu väljatöötamine.

Waldorfpedagoogika Seminari kolleegiumi töö, tutvustame Waldorfharidust, koolitame õpetajaid.

 

http://loovharidus.ee/

Facebook “Loovus on praktikas”

40.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Artiklid

Tagasivaade LoovHA juuni ja juuli tegemistele

25.07.2017

LoovHA on olnud toimekas nii juunis, kui juulis. Juunis toimus MTÜ LoovHA Suvekool kõikidele kooliga seotud osapooltele (juht, õpetaja, lapsevanem) teemal “Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine” ning 12–18.07. viisime läbi noorte hariduseksperimendi Villeveres. Lugege altpool lähemalt ja saage osa osalejate tagasisidest! Tutvuge meie uudistega, mida soovime teiega jagada ning meie edasiste tegemistega hariduse vallas!

Loe edasi

LoovHA MTÜ uudised ja lähiaja tegemised

16.06.2017

Suured tänud meie esimestele annetajatele! Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Ei ole just palju peresid, kes ei oleks ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses. Tutvuge uuditega, mida soovime teiega jagada ning meie lähiaja tegemistega hariduse vallas!

Loe edasi