MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

18 annetust 177.04 / 30 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE162200221060863480

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE391010220261149224

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE507700771002537075

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE281700017004328098

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel. Traditsiooniline koolimudel tegeleb teadmistega, jättes inimese isiksusliku arengu tähelepanuta. Milline võiks olla inspireeriv kaasaegne kool? Sellele küsimusele otsime vastust koostöös noortega.

Meie projektid on teadlik liikumine nn ideaalse kooli suunas, millesse oleks sisse kirjutatud suutlikkus pidevalt muutuda, ajaga kaasas käia.

Töötame selle nimel kogu aasta loodud töögruppides. Noortega koos valmistame 2018 aastal ette: kevad-  ja sügisseminari „Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala", kus nad esitlevad oma nägemuse kaasaegsest koolitunnist; Hariduseksperimenti 2, mis võimaldab eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed. Kooli lõpetanute seas on palju neid, kes ei tea, mida oma eluga peale hakata. Vaheaasta võimaldaks neil ennast paremini tundma õppida, mis lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas. 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme kujundava hindamise õpikogukonna töös - valmib praktiline kujundava hindamise käsiraamat ning Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Teeme koostööd waldorfõpetajate ja -õpilastega.

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja kaasaegse koolimudeli väljatöötamisele.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

177.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

MTÜ LoovHA korraldatud Hariduseksperimedi 2 kokkuvõte

13.09.2018

Tere head inimesed! Anname teada, et LoovHA MTÜ korraldatud suvisest Hariduseksperimendist 2 „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“ ja selle raames korraldatud Suvekooli päeva lühikokkuvõtted on meie kodulehel üleval ja ootavad lugejaid!  http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/  ja http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduseksperimendis/

Loovharidus ühendus, LoovHA MTÜ viis läbi sel suvel, 08–18 juulil, endises Villivere Põhikoolis 10-päevase Hariduseksperimendi 2 „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“, mis oli jätk möödunud suvel läbiviidud Hariduseksperimendile 1 (loe eksperimendist 1 altpoolt).

Hariduseksperimendi 2 põhieesmärgiks oli noortega (vanuses 15-23) vahe-aasta (ingl gap year) õppe- ja tegevuste programmi pilootuuringu läbiviimine; seminaride, mõttetreeningute, töötubade ja noorte tagasiside tulemuste alusel vahe-aasta kooli õppekava väljatöötamise algatamiseks. Kõrvaleesmärgid: noorte ettepanekute koostamine üldhariduse õppekava täiendamiseks selliste õppeainetega ja tegevustega, mis toetavad õpilaste elueesmärkide ja elukutse mõistmist; suvekooli/“avatud uste päeva“ korraldamine (16. juulil), et kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise ja parima koostöö saavutamise üle; üldsuse teavitamine vahe-aasta kooli ja õppekava täiendamise vajalikkusest hariduseksperimendil toimuvast jooksva blogi ja lõpp-dokumendi esitlemise kaudu LoovHA seminaridel, koolides ja meedias.

Vahe-aasta on noortele võimalus võtta aastaks nn „aeg maha“ põhikooli / gümnaasiumi ja ametikooli / kõrgkooli vahel, et mõista mida nad tõeliselt tahavad õppida, millisele elukutsele ja tegevustele pühenduda.

Kokku osales läbi eksperimendi kohal olles 21 noort (vanuses 16-23), nendest 9 noort osalesid Hariduseksperimendis Villevere I „Ideaalne kool“ (2017 suvel).

Iga päev toimusid projekti põhi-ja kõrvaleesmärkide täitmiseks seminarid, mõttetreeningud, töötoad ja tegevused looduskeskkonnas.

Eksperimendi käigus sündis Loova individuaalse kujunemise linnaku ideeline nägemus, milles noored, kes vajavad vaba aastat, osalevad, et leida läbi mentorluse vastutuse ja iseenda.

 

Loe Villevere hariduseksperiment 2 tulemuste kokkuvõtet siit: http://loovharidus.ee/villevere-ii-8-18-juuli-2018-noorte-hariduseksperiment-vahe-aasta-pilootprojekt-eesti-noortele/

 

Eksperimendi raames toimus 16.07-ndal suvekool õpetajatele, lapsevanematele, noortele, haridus huvilistele, et kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise ja parima koostöö saavutamise üle. Kuulasime noori ja töötasime koos noortega töötoas. Vaata toimunud Suvekooli päeva kokkuvõtet siit: http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduseksperimendis/

 

 

------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi