MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

17 annetust 167.04 / 30 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE162200221060863480

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE391010220261149224

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE507700771002537075

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE281700017004328098

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel. Traditsiooniline koolimudel tegeleb teadmistega, jättes inimese isiksusliku arengu tähelepanuta. Milline võiks olla inspireeriv kaasaegne kool? Sellele küsimusele otsime vastust koostöös noortega.

Meie projektid on teadlik liikumine nn ideaalse kooli suunas, millesse oleks sisse kirjutatud suutlikkus pidevalt muutuda, ajaga kaasas käia.

Töötame selle nimel kogu aasta loodud töögruppides. Noortega koos valmistame 2018 aastal ette: kevad-  ja sügisseminari „Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala", kus nad esitlevad oma nägemuse kaasaegsest koolitunnist; Hariduseksperimenti 2, mis võimaldab eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed. Kooli lõpetanute seas on palju neid, kes ei tea, mida oma eluga peale hakata. Vaheaasta võimaldaks neil ennast paremini tundma õppida, mis lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas. 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme kujundava hindamise õpikogukonna töös - valmib praktiline kujundava hindamise käsiraamat ning Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Teeme koostööd waldorfõpetajate ja -õpilastega.

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja kaasaegse koolimudeli väljatöötamisele.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

167.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

MTÜ LoovHA teated. Villevere noored osalevad Kultuuri- ja hariduse kongressil.

20.11.2018

Juba sel nädalavahetusel 24.11-ndal viivad Kultuuri ja haridusekongressil töötubasid läbi paljud LoovHA mõttekaaslased ja ka Villevere noored (http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/) ning 25.11 Estonia Kontserdisaalis kell 10.45-11.15 võtavad noored sõna hardusest tuleviku Eestis - "Noorte mõtted haritusest tuleviku Eestis". Olete oodatud Viljandi töötubadesse ja Estonia kontserdisaali! Registreeru: https://kultuurikoda.eu/kongress-2018/. Kutsume teid lugema artiklit LoovHA selle suvisest Hariduseksperimendist: http://loovharidus.ee/meedias/opilased-paljud-vajavad-vaheaastat/

Kultuuri ja hariduskongressi korraldavad Eesti Kultuuri Koda, Eesti Haridusfoorum ja Eesti Teaduste Akadeemia

Kongressi ettevalmistavasse töögruppi kuulub ka Villevere hariduseksperimendi initsiatiivgrupi liikmetest Aivar Haller ning võimalus noortel kongressil sõna võtta tuli!

Noorte töötoad:

"Eelduste loomine inimliku läheduse kujunemiseks koolis" (Tiina Theresa Gross, TõnisTamme)
Töötoas keskendume vaikushetkedele, inimeseks olemisele ning piiridest vabanemisele. Vaikuses ja pimeduses puhkab inimene rohkem kui tavalises kodu- ja koolikeskkonnas. Aja maha võtmine aitab taas leida iseennast. Hirmudest vabanemine muudab inimese enda ja teistega siiramaks ning vabamaks. Teisele inimesele silma vaatamine kasvatab enesekindlust ja loomupärasust'

Mänguline õppemetoodika gümnasistidele – „Elumäng“ (Johannes Mengel)
“Elumäng“ on mänguline õppemetoodika, mille abil saavutab noor terviklikuma tunnetuse iseenda ja maailma suhtes. Üksiti aitab see mõista koostöö olemust ning otsustamise ja vastutamise seoseid. Töötoas tutvustab metoodika looja põhiteese ja viib läbi praktilise õppetunni osa koos aruteluga.

Töötuba teeb ka Eda Heinla (LoovHA liige, PhD loovusõpetuse dotsent) - "Loovus ja loomingulisus koolis"
Küsimused töötoas osalejatele: Kuidas toetada õpetaja eneseusku, et ta on oma töös loov? Mida/ milliseid tingimusi on selleks vaja? Millised on õpetaja võimalused oma ainetunnis õpilaste loovuse arendamiseks? Milliseid teadmisi ja oskusi vajab õpetaja õpilaste loovuse arendamiseks? Kuidas/ kes teda selles aitab? Kuidas viia õppekavadesse (Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekava, Põhikooli Riiklik Õppekava; Gümnaasiumi Riiklik õppekava) sisse igale kooliastmele vastav konkreetne loovuspädevus, loovuse arengut toetav õppekeskkond ja kooli õppekavasse õpetajate ja õpilaste loovuse arengu korraldus?

Töötubade nimekiri on siin: https://kultuurikoda.eu/kon…/tootubade-teemad-ja-labiviijad/
Olete oodatud Viljandi töötubadesse 24.11-ndal ja Estonia kontserdisaali! 25.11-ndal Registreeru: https://kultuurikoda.eu/kongress-2018/

------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi