MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

18 annetust 177.04 / 30 000.00 €

Vali sobiv pank:

Swedbank

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE162200221060863480

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

SEB

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE391010220261149224

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

LHV

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE507700771002537075

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Nordea

Kasuta allolevaid andmeid internetipangas püsimaksekorralduse sõlmimiseks.

Saaja nimi: LOOVHA MTÜ

Saaja konto: EE281700017004328098

Selgitus: annetus (püsimakse)

Viitenumber: 00570000070000000007

Mine

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel. Traditsiooniline koolimudel tegeleb teadmistega, jättes inimese isiksusliku arengu tähelepanuta. Milline võiks olla inspireeriv kaasaegne kool? Sellele küsimusele otsime vastust koostöös noortega.

Meie projektid on teadlik liikumine nn ideaalse kooli suunas, millesse oleks sisse kirjutatud suutlikkus pidevalt muutuda, ajaga kaasas käia.

Töötame selle nimel kogu aasta loodud töögruppides. Noortega koos valmistame 2018 aastal ette: kevad-  ja sügisseminari „Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala", kus nad esitlevad oma nägemuse kaasaegsest koolitunnist; Hariduseksperimenti 2, mis võimaldab eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed. Kooli lõpetanute seas on palju neid, kes ei tea, mida oma eluga peale hakata. Vaheaasta võimaldaks neil ennast paremini tundma õppida, mis lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas. 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme kujundava hindamise õpikogukonna töös - valmib praktiline kujundava hindamise käsiraamat ning Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Teeme koostööd waldorfõpetajate ja -õpilastega.

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja kaasaegse koolimudeli väljatöötamisele.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

177.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2014 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Algab Hariduseksperiment II Villeveres

04.07.2018

01.07-ndal toimus Hariduseksperimendis II osalevate noorte tutvumis kohtumine. Kolme päevane ettevalmistav eellaager algab juba 05.07-ndal ja eksperiment kestab kokku 10 päeva (08-18.07). 16.07-ndal toimub, noorte Hariduseksperiment II ühe osana läbiviidava LoovHA Suvekooli raames, grupitöö “Loov ja usalduslik koostöö õpilase ja õpetaja vahel”. Läbiviijaks on väga mitmekülgne, värvikas ja inspireeriv Kerttu Soans (kirjanik, ajutreener, MTÜ LoovHA juhatuse liige). Samal päeval kohtume veel kahe väga põneva külalisega. Lugege altpoolt kõigest pikemalt!

01.07-ndal kohtusid eelmise aasta suvel toimunud Hariduseksperimendis I osalenud noored ja uued liitunud noored, kes kõik koos osalevad Hariduseksperimendis II, mis algab eellaagriga juba 05.07-ndal.

Haridusekspeimendis I (2017 aasta suvel) andsime 16-le noorele võimaluse luua nn. “Ideaalse kooli” mudel. Toimusid haridusteemalised arutelud, üheskoos leiti tuleviku kooli kujunemiseks vajalikke eeldusi. Oleme eksperimendis osalenud noortega jätkanud regulaarseid kohtumisi – viinud läbi seminare ning kavandanud koos Hariduseksperimenti II.  

 

Kolme päevases ettevalmistavas eellaagris ja sellele järgneval 10 päevasel hariduseksperimendil osaleb kogu eksperimendi ja lühema perioodi vältel ligi 30 noort.

 

Hariduseksperimendi II eesmärgid on: 

  • koos noortega vahe-aasta kooli väljatöötamise algatamine - noortele peale põhikooli / gümnaasiumi lõpetamist aastase “pausi võtmine”, et mõtestada, mida tõeliselt tahan õppida, millisele kutsele  ja tegevustele pühenduda oma elus;
  • ideaalse kooli idee täiendamine, ettepanekute koostamine  üldhariduse õppekava täiendamiseks selliste õppeainetega ja tegevustega, mis toetavad õpilaste elueesmärkide  mõistmist;
  • 16.07-ndal on õpetajatele, lapsevanematele ja igas vanuses haridushuvilistele „avatud uste päev“ - kutsume kõiki kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse ja noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle; noored esitlevad nädala jooksul koostatud vaha-aasta programmi; põnevad esinejad ja ühine grupitöö teemal “Loov ja usalduslik koostöö õpilase ja õpetaja vahel” (läbiviijaks Kerttu Soans, kirjanik, ajutreener, MTÜ LoovHA juhatuse liige).
  • Eksperimenti kokkuvõtva pöördumise koostamine üldsusele ja edasiste tegevuste eesmärgistamine.

Loe lisaks Hariduseksperimendist ja vaheaasta vajalikkusest: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/)

 

16.07-ndal, noorte Hariduseksperiment II ühe osana läbiviidava LoovHA Suvekooli raames, toimub õpetajatele, lapsevanematele ja igas vanuses haridushuvilistele „avatud uste päev“.

Kutsume kõiki kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse ja noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle; noored esitlevad nädala jooksul koostatud vaha-aasta programmi; põnevad külalised ja ühine grupitöö teemal “Loov ja usalduslik koostöö õpilase ja õpetaja vahel”.

  • Kohtume Hannabel Ariaga (Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist), kes jagab õppereisilt Keeniasse saadud kogemusi. Hannabel Aria räägib järgmistel põnevatel teemadel:

-Kuidas näeb välja koolipäev Keenias ehk 10h koolis 90 klassikaaslasega
-Arstiks, õpetajaks, insenerik, piloodiks - Keenia õpilaste unistused
-Mida on meil õppida Keenia noortelt?

Õppereis Keeniasse oli, MTÜ Mondo (koostöös Tartu ülikooliga) korraldatud, konkurssi “KAE maailma!” peaauhinna reis.

Oma reisi ajal veetis Hannabel Aria terve nädala Shianda külas, kus MTÜ Mondo arengukoostööd tegi. Hannabel elas MTÜ Mondo toetuslapse kodus ja külastas 5 erinevat kooli. Ühes koolis veetis Hannabel kaks päeva tunde vaadeldes ja ise tegevusi läbi viies.

                            

  • Teine külaline on Marta-Lotta Kukk. Noor, kes töötas vabatahtlikuna Pariisi Demokraatliku kooli juures.

Marta kirjutab: "Otsustasin minna vabatahtlikuks Pariisi Sudbury kooli, kõige radikaalselt vabamasse demokraatlikusse kooli. See aastane kogemus andis mulle rohkem kui ainult hariduslik inspiratsioon - tänu nende noortega töötamisele mõistsin, kui täiskasvanute poolt suunatud on noored koolis ning kui palju võib nende areng selle all kannatada (näiteks loovus ja suhtlemisoskus). Ja kuigi see lähenemine tundub paljudele väga ekstreemsena, arvan, et ka koolilapsel on õigus olla vaba ja vastutav inimene".

 

  • Grupitöö läbiviijaks on väga mitmekülgne, värvikas ja inspireeriv Kerttu Soans (kirjanik, ajutreener, MTÜ LoovHA juhatuse liige).

Mõttetreeningu meetodil otsime inspireerivaid lahendusi, liikudes koostöö idee juurest praktiliste ettepanekuteni. Kuidas saaks tulemuslikult särisema panna õpilaste omavahelise koostöö? Kuidas muuta usalduslikumaks õpetaja ja õpilase koostöö? Uurime ootuste ja võimaluste kohta. Mis võiksid olla need praktilised tegevused, mis viivad meid ühiste eesmärkideni?

Grupitöö toimub koos eksperimendis osalevate noortega.

Paneme pead kokku ja jõuame lahendusteni!

Tule ja saa osa ka kõigest muust, mida meie päevakava pakub. Tutvu päevakavaga:

http://loovharidus.ee/loovha-suvekool-paev-noorte-hariduse…/

... ja registreeru juba täna: https://goo.gl/forms/74i7MANaZI01ogui1


Suvekooli läbiviijad on MTÜ LoovHA liikmed – Kerttu Soans, Triin Tarn, Eda Heinla ja Helen Kaasik ja Lastevanemate Liidu juhataja Aivar Haller.

Ootame Teid Villeveresse külla 16. Juulil!

Hariduseksperimenti 1 filmiti ja ülesvõetud materjalist tehakse dokumentaalfilm. Ka Hariduseksperimenti 2 filmitakse osaliselt dokumentaalfilmi materjaliks.

 

------------

Haridus on teema, mis puudutab meid igaühte. Oleme kõik ühel või teisel moel haridusasutustega seotud, kas laste, laste-laste või läbi iseenda, osaledes täiskasvanu hariduses - meie koos saame muutuda ja muuta!


Tutvuge meie tegemistega hariduse vallas, koduleheküljel loovharidus.ee.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

MTÜ LoovHA on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ja annetuse pealt on võimalik tulumaks tagasi saada.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

 

Tagasi