MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

MTÜ LoovHA: “Vali loovharidus – valid rõõmsa lapse!”

Kuidas su annetus aitab? »

26 annetust 262.04 / 30 000.00 €
See projekt on juba lõppenud. Täname kõiki, kes kaasa aitasid!

Kuidas su annetus aitab?

Kuidas su annetus aitab?

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes õpetaja ja õppija isiksusliku arengu ning nii vaimse kui füüsilise tervise suures osas tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega - korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, - tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus).

2019 aasta tegevustel on kaks suunda. 1) Seminaride korraldamine: “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?”, “Õpetajakutse rõõm”. Seminaride teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida. 2) Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment "Loovik - noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine", eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid: http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/.

Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.

 

Iga Teie annetus aitab kaasa meie seminaride korraldamisele ja toetada noori nende ettevõtmistes.

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

http://loovharidus.ee/

Facebooki lehekülg “Loovus on praktikas”

262.04 / 30 000.00 €
  • Eraisikute annetused

Siin kuvatakse alates juunist 2019 organisatsioonile tehtud annetusi.

Preemiapunktiannetused kantakse organisatsioonidele üle kaks korda aastas - detsembris ja juunis.

Loe artiklit LoovHA korraldatud suvisest hariduseksperimendist “Ideaalne kool” ja tutvu meie 2017 sügis tegemistega.

25.09.2017

Kas koolitüdimus on midagi paratamatut? Või võiks olemas olla kool, kuhu tahetakse minna alati, kus tahetakse õppida? Otsustasime LoovHariduse seltskonnaga küsida seda otse noortelt endilt. Mida kuulsime, oli sedavõrd selge ja oota¬matult küps, et ideaalse kooli idee viis hariduseksperimendini Villevere vanas koolimajas, kuhu nädalaks kogunes 16 noort üle Eesti vanuses 15−21. LoovHA korraldatud suvisest Villevere hariduseksperimendist üldisemalt, soojalt ja inimlikult kirjutab Kerttu Soans Õpetajate Lehes. Valminud on kaks hariduseksperimenti kajastavat saadet Tallnna TV Kultuurimeetri sarjas. Sügisel on tulemas veel kaks haridusega seotud seminari. Tutvu kõigega altpoolt täpsemalt!

Paar lõigukest LoovHA korraldatud suvist hariduseksperimenti kajastavast artiklist:

“… koolis jääb puudutamata inimese hing või ükskõik, kuidas me seda nimetame – jääb puudutamata SEE, mis vajab kontakti tingimusteta tunnustusega, mis ei pea olema sarnane millegagi ega kellagagi. SEE, mis noores inimeses tahab ennast ilmutada omas unikaalsuses ja haavatavuses. SEE, mille kaudu inimene ennast eelkõige just ise tundma õpib ja seeläbi ka empaatiliselt areneb ning teistega sügavamalt suhelda suudab".

“Inimene, eriti noor inimene, peaks saama pidevat tagasisidet, et ta on suutlik, et ta on justkui uuenduste allalaadija, juba jalgupidi tulevikus, ja et tema ideed on need, mis loovad maailma, kus me homme kõik elame. Selline ootus kasvatab kohusetunnet, mis ei ole sündinud stressist, vaid loovast eneseväljendusest ja loomupärasest aususest iseenda vastu.”

Artikli leiate allolevalt lingilt:

http://opleht.ee/2017/09/hariduseksperiment-ideaalne-kool/

Suvisest hariduseksperimedist Ideaalne kool Villeveres tehti TallinnaTVs kaks saadet. Esimene saade oli eetris 01.09.2017.a. Näeb seda siit:

http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter?start=3http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter/14512-kultuurimeeter-2017-09-01-ideaalne-kool-ja-villevere

Jätkusaade oli eetris TTV-s 29.09-ndal ja on järelvaatamiseks üleval siin:
 
http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter/14858-kultuurimeeter-2017-09-29-demokraatlik-kool

Mõlemas saates saavad sõna osad eksperimendis osalenud noored (Oskar Kröönström VHKst, Tiina Theresa Gross Noarootsi gümnaasiumist, Christin Liis Krass Viimsi keskkoolist) ning  Eda Heinla (LoovHA liige, üks eksperimendi korraldajatest, TÜ dotsent).

Toimunud hariduseksperimendist saate lugeda veel meie koduleheküljelt: http://loovharidus.ee/projektid-ja-tegevused-2017/

LoovHA tegemiste kõikide meediakajastustega saate tutvuda LoovHA kodulehekülje rubriigis "Meedias".


Samas rubriigis võimalus lugeda Eda Heinla artiklit "Loovuse toetamine hariduses": http://loovharidus.ee/meedias/loovuse-toetamine-hariduses/

TULEMAS SEMINARID:

  • 27.10 toimub LoovHA MTÜ poolt ellukutsutud kujundava hindamise õpikogukonna kogupäeva seminar Rakveres : "Kujundav hindamine - Investeering tulevikku", millele järgnevad praktikapäevad kujundavat hindamist praktiseerivates koolides. Tutvu päevakavaga siit: http://loovharidus.ee/kujundav-hindamine-investeering-tulevikku-2/

Vaata 02.12.2016 Tallinnas toimunud ja MTÜ LoovHA poolt korraldatud kujundava hindamise seminari salvestust! Video ja mõned tunnistuse näited on üleval LoovHA kodulehe (loovharidus.ee) avalehel (meie tegemised, kujundava hindamise töögrupp) ning ka Youtube keskkonnas: https://www.youtube.com/watch?v=1AwYkZG_X5Y&t=58s

Kutsume teid vaatama ja infot jagama oma pere ringis, tuttavate, kolleegide seas!

  • 01.12 toimub LoovHA MTÜ seminar Tallinnas : „Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda“. Seminari eesmärgiks on vahendada kooli ja kogukonna koostöö algatamise kogemusi ja tärganud koostöö hoidmise viise, mis annavad mõlemale osapoolele julgustust, inspiratsiooni, tuge ja toetust.

ÜKS RAAMATU SOOVITUS:

Soovitame tutvuda  raamatuga "Vabaduskasvatus", mis annab ülevaate waldorfpedagoogika tekkeloost, põhiprintsiipidest ja metoodikast. Lisaks leiab üksikasjalikke kirjeldusi lapsest tema erinevatel eluperioodidel, mida ja kuidas õpetatakse ning mida sellega taotletakse. Kajastatakse ka waldorfkooli kogukonda loovat mudelit, mis võimaldab demokraatiat ja dialoogi kõigis küsimustes ning seda nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Raamatu eessõna pärineb Tiiu Kuurmelt.


Raamatu link: https://www.apollo.ee/vabaduskasvatus-rudolf-steineri-pedagoogika.html

 

Liitu meie uudiskirjaga, http://loovharidus.ee/kontakt/ ja oled parimal viisil kursis meie tegemistega.

 

Heade soovidega!

MTÜ LoovHA

loovharidus.ee

Tagasi